Yksityislääkärin oikeus lähetteeseen julkiselle puolelle – Selvitimme säännöt ja käytännöt

Voiko Yksityinen Lääkäri Kirjoittaa Lähetteen Julkiselle
Pääkappaleet:

Yksityislääkäri ja työterveyslääkäri voivat kirjoittaa lähetteen myös julkisen sektorin sairaalaan, eikä potilaan tämän vuoksi tarvitse hakeutua terveyskeskukseen. Lähetteen vastaanottavassa sairaalassa arvioidaan mitkä tutkimukset ja hoitotoimenpiteet ovat tarpeellisia ja hoitovastuu siirtyy sairaalan lääkärille.

Lisää hyödyllistä tietoa:

– Yksityislääkäri ja työterveyslääkäri voivat kirjoittaa lähetteen julkisen sektorin sairaalaan.
– Potilaan ei tarvitse hakeutua terveyskeskukseen lähetteen saamiseksi.
– Sairaalassa arvioidaan tarvittavat tutkimukset ja hoitotoimenpiteet.
– Hoitovastuu siirtyy sairaalan lääkärille.

1. Yksityislääkäri ja työterveyslääkäri voivat kirjoittaa lähetteen julkisen sektorin sairaalaan.
2. Potilaan ei tarvitse hakeutua terveyskeskukseen lähetteen saamiseksi.
3. Sairaalassa arvioidaan tarvittavat tutkimukset ja hoitotoimenpiteet.
4. Hoitovastuu siirtyy sairaalan lääkärille.

Onko mahdollista käyttää julkista lähetettä yksityislääkärissä käyntiin?

Yksityisen terveydenhuollon hyödyt julkisen terveydenhuollon rinnalla

Vaikkei olisikaan akuuttia terveysongelmaa, yksityiseltä terveysasemalta voi saada lähetteen esimerkiksi leikkaukseen julkiselle puolelle. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa julkisen terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset ja jonot pitkiä. Yksityisen terveydenhuollon palvelut voivat tarjota nopeamman reitin hoitoon, mikä voi olla ratkaisevan tärkeää tietyissä terveysongelmissa.

Joidenkin selkävaivojen suhteen tilanne voi olla sellainen, että julkisen terveydenhuollon kuvaukseen on tolkuton jono. Tässä tapauksessa yksityisen terveydenhuollon kautta voi saada nopeammin ajan kuvaukseen ja sitä kautta mahdolliseen hoitoon. Selkävaivat voivat vaikuttaa merkittävästi työkykyyn, ja pitkät jonot julkisella puolella voivat johtaa tilanteeseen, jossa työkyky menetetään kokonaan.

Yksityisen terveydenhuollon palvelut voivat myös tarjota laajemman valikoiman hoitovaihtoehtoja ja erikoisosaamista tietyissä terveysongelmissa. Esimerkiksi selkävaivojen hoidossa yksityisellä sektorilla voi olla tarjolla erilaisia fysioterapia- ja kuntoutusvaihtoehtoja, jotka eivät välttämättä ole saatavilla julkisella puolella.

On kuitenkin tärkeää huomata, että yksityisen terveydenhuollon palvelut voivat olla kalliimpia kuin julkisen terveydenhuollon palvelut, ja niiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Tämä asettaa eriarvoisuuden riskin terveydenhuollon saavutettavuudessa, ja siksi julkisen terveydenhuollon resurssien kehittäminen on tärkeää kaikkien kansalaisten tasapuolisen hoidon varmistamiseksi.

Kuinka lääkärin suositus toimii?

Tutkimukseen lääkärin lähetteellä saapuessa on tärkeää muistaa ottaa lähete mukaan. Hoitajat noudattavat lääkärin antamia ohjeita, joten lähetteen mukana oleminen varmistaa, että saat tarvittavat tutkimustulokset. Mikäli sinulla on sähköinen lähete, paperista lähettettä ei tarvita. Sähköinen lähete on kätevä vaihtoehto, joka vähentää paperijätettä ja helpottaa asiointia terveydenhuollon kanssa. Muista kuitenkin varmistaa, että sähköinen lähete on voimassa ja että se kattaa tarvittavat tutkimukset. Saapuessasi tutkimukseen, hoitajat ovat valmiina auttamaan ja varmistamaan, että saat tarvitsemasi hoidon.

Onko mahdollista saada lähete julkiseen hammaslääkäriin yksityiseltä hammaslääkäriltä?

Yksityinen hammaslääkäri voi tehdä lähetteen julkiseen erikoishammashoitoon, kuten tietysti perusterveydenhuollon hammaslääkärikin. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan mm. nukutushammashoitoa tarvitsevat, leukakirurgiaa tai muutoin vaativaa oikomishoitoa tarvitsevat yms. Hammashoito kuuluu muuten nykyään maksukattoon!

Yksityinen hammaslääkäri voi tehdä lähetteen julkiseen erikoishammashoitoon, kuten tietysti perusterveydenhuollon hammaslääkärikin. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan mm. nukutushammashoitoa tarvitsevat, leukakirurgiaa tai muutoin vaativaa oikomishoitoa tarvitsevat yms. Hammashoito kuuluu muuten nykyään maksukattoon!

1. Yksityinen hammaslääkäri voi tehdä lähetteen julkiseen erikoishammashoitoon
2. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan mm. nukutushammashoitoa tarvitsevat, leukakirurgiaa tai muutoin vaativaa oikomishoitoa tarvitsevat
3. Hammashoito kuuluu nykyään maksukattoon

Yksityinen hammaslääkäri voi tehdä lähetteen julkiseen erikoishammashoitoon, kuten tietysti perusterveydenhuollon hammaslääkärikin. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan mm. nukutushammashoitoa tarvitsevat, leukakirurgiaa tai muutoin vaativaa oikomishoitoa tarvitsevat yms. Hammashoito kuuluu muuten nykyään maksukattoon!

You might be interested:  Vinkit silmäallergioiden hallintaan - Oireiden tunnistaminen ja hoitokeinot

Yksityinen hammaslääkäri voi tehdä lähetteen julkiseen erikoishammashoitoon, kuten tietysti perusterveydenhuollon hammaslääkärikin. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan mm. nukutushammashoitoa tarvitsevat, leukakirurgiaa tai muutoin vaativaa oikomishoitoa tarvitsevat yms. Hammashoito kuuluu muuten nykyään maksukattoon!

1. Yksityinen hammaslääkäri voi tehdä lähetteen julkiseen erikoishammashoitoon
2. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan mm. nukutushammashoitoa tarvitsevat, leukakirurgiaa tai muutoin vaativaa oikomishoitoa tarvitsevat
3. Hammashoito kuuluu nykyään maksukattoon

Kuinka hankkia lääkärin suositus?

1. Kun sairastut, on tärkeää hakeutua asianmukaiseen hoitoon. Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi, työterveysasemallesi tai yksityislääkäriin. He osaavat arvioida tilanteesi ja antaa tarvittavan hoidon.

2. Lääkäri voi kirjoittaa sinulle lähetteen sairaalaan, jos tilanteesi vaatii lisätutkimuksia tai erikoissairaanhoitoa. On tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita ja hakeutua tutkimuksiin tai hoitoon, jos se on tarpeen.

3. Äkillisissä sairaustapauksissa voit hakeutua yhteispäivystykseen ilman lähetettä. Yhteispäivystykset tarjoavat kiireellistä hoitoa ja arvioivat tilanteesi nopeasti.

4. Huolehdi terveydestäsi ja hakeudu hoitoon tarvittaessa. Sairauden varhainen tunnistaminen ja hoito ovat tärkeitä hyvinvoinnillesi.

– Ota yhteyttä terveyskeskukseen, työterveysasemalle tai yksityislääkäriin sairastuessasi.
– Noudata lääkärin antamia ohjeita ja hakeudu tarvittaessa lisätutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon.
– Äkillisissä sairaustapauksissa voit mennä yhteispäivystykseen ilman lähetettä.
– Terveytesi on tärkeä, huolehdi siitä ja hakeudu hoitoon tarvittaessa.

Miten voi tarkistaa lääkärin antamat lähetteet?

Lähetteet näkyvät OmaKannassa omalla sivullaan Terveystiedot-osiossa. Tämä tarkoittaa, että kansalainen voi helposti tarkastella kaikkia lähetettyjä lähetteitä yhdestä paikasta. OmaKannassa lähetteet näkyvät aina viimeisimmän version mukaisina, joten kansalainen voi olla varma, että hänellä on ajantasainen tieto lähetteistään.

Hoitopalaute on tärkeä osa potilaan hoitoa, ja se pyritään aina kytkemään OmaKannassa lähetteeseen, kun se on mahdollista. Tämä mahdollistaa sen, että kansalainen voi nähdä yhtenäisen kuvan hoidostaan yhdellä sivustolla. Hoitopalautteet voivat sisältää arvokasta tietoa hoidon etenemisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

On tärkeää, että lähetteet ja niihin liittyvä hoitopalaute ovat helposti saatavilla kansalaiselle. OmaKanta tarjoaa tämän mahdollisuuden, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja helpottaa potilaan osallistumista omaan hoitoonsa. Lisäksi OmaKannan kautta kansalainen voi välttää turhia tulosteita ja säilyttää tärkeät terveystiedot sähköisessä muodossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että OmaKanta tarjoaa kätevän tavan hallinnoida ja seurata omia terveystietojaan. Lähetteiden ja niihin liittyvän hoitopalautteen näkyminen samassa paikassa helpottaa potilaan arkea ja edistää avoimuutta terveydenhuollossa.

Saatat olla kiinnostunut! Tiesitkö, että yksityinen lääkäri voi kirjoittaa lähetteen julkiselle terveydenhuollolle potilaan pyynnöstä?

Onko mahdollista, että hoitaja tekee lähetteen?

Vain lääkäri voi kirjoittaa lähetteen röntgentutkimukseen, muistuttaa Säteilyturvakeskus. Tämä on tärkeää, sillä röntgensäteilyllä on potentiaalisia terveysriskejä, ja sen käyttöön liittyy tarkat turvallisuusmääräykset. Säteilyturvakeskuksen tietoon on tullut, että joissain toimipaikoissa päivystyksen ruuhkatilanteessa nimetyt hoitajat ovat saaneet oikeuden antaa potilaalle lähetteen röntgentutkimukseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että röntgentutkimukseen lähettäminen edellyttää lääketieteellistä arviota, joka vain lääkärillä on pätevyys tehdä. Potilaan turvallisuuden ja oikean hoidon varmistamiseksi on tärkeää, että lähetteen kirjoittaa aina pätevä lääkäri, joka pystyy arvioimaan tutkimuksen tarpeellisuuden ja mahdolliset riskit. Lisäksi on tärkeää, että potilaalle annetaan asianmukaiset ohjeet tutkimukseen valmistautumiseen ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin liittyen.

Onko mahdollista varata aika Fimlabiin ilman lääkärin lähetteen?

Tarvitsenko aina lääkärin lähetteen laboratoriotutkimuksiin? Et tarvitse. Tavallisimmat oman terveyden seurantaan liittyvät tutkimukset voit teettää ilman lähetettä OmaLabra-palvelussamme. Voit siis itse päättää, milloin haluat tehdä tiettyjä laboratoriotutkimuksia ilman lääkärin lähetteen vaatimusta.

OmaLabra-palvelumme tarjoaa laajan valikoiman erilaisia laboratoriotutkimuksia, joita voit teettää ilman lääkärin lähetteen hankkimista. Tämä helpottaa oman terveyden seurantaa ja antaa sinulle mahdollisuuden seurata esimerkiksi veriarvojasi tai muita terveyteen liittyviä mittareita säännöllisesti ilman ylimääräisiä käyntejä lääkärissä.

Kokoa tutkimusvalikoimastamme itsellesi lähete ja varaa aika tutkimuksiin helposti verkossa. Näin voit itse päättää, milloin haluat käydä laboratoriossa ja saada haluamasi tutkimustulokset nopeasti ja luotettavasti.

You might be interested:  Kuinka silmälasit työnantajan tuella parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta

OmaLabra-palvelumme mahdollistaa myös sen, että voit seurata terveydentilaasi ja teettää tarvittavia tutkimuksia ilman pitkiä odotusaikoja. Tämä antaa sinulle enemmän kontrollia omaan terveyteesi liittyen ja auttaa havaitsemaan mahdolliset muutokset ajoissa.

Kun teetät laboratoriotutkimuksia OmaLabra-palvelussamme, saat tulokset kätevästi sähköisesti ja voit tarvittaessa jakaa ne oman terveydenhuollon ammattilaisesi kanssa. Tämä mahdollistaa yhteistyön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja varmistaa, että saat tarvittavan hoidon ja seurannan mahdollisimman nopeasti.

Kuinka paljon julkisen hammaslääkärin palvelut maksavat?

Julkinen suun terveydenhuolto on maksullista aikuisille. Käyntimaksun lisäksi maksetaan toimenpidemaksut hoidoista, tutkimuksista ja ennaltaehkäisevistä toimista. Hammashoidon käyntimaksu on noin 10–20 euroa. Hinta vaihtelee sen mukaan, antaako hoitoa suuhygienisti, hammaslääkäri vai erikoishammaslääkäri.

Suomessa hammashoitoon hakeutuminen on tärkeää, sillä suun terveys vaikuttaa merkittävästi koko kehon hyvinvointiin. Suun terveydenhuoltoon kuuluu ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäksi esimerkiksi paikkaushoitoja, juurihoitoja ja proteesien valmistusta. Näitä hoitoja tarjoavat sekä julkiset että yksityiset hammaslääkäriasemat.

Julkisella puolella hammashoitoa tarjoavat terveyskeskukset ja sairaalat. Ajanvaraus julkiseen hammashoitoon tapahtuu yleensä puhelimitse tai sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Hoitoon pääsy voi kuitenkin olla jonottamista vaativaa, ja kiireettömässä hoidossa voi olla odotusaikoja.

Yksityisellä puolella hammashoitoon pääsee usein nopeammin, mutta hoidon hinta on korkeampi. Yksityiset hammaslääkäriasemat tarjoavat laajempia palveluita ja mahdollisuuden valita hoitavan hammaslääkärin. Usein yksityisellä puolella on myös mahdollista saada aikoja ilman pitkiä odotusaikoja.

Suun terveydenhuoltoon liittyy myös ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten suuhygienistin tekemiä tarkastuksia ja hampaiden puhdistuksia. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään ehkäisemään suun sairauksia ja ylläpitämään suun terveyttä.

Kuinka paljon yksityisen hammaspaikan korjaus maksaa?

1. Hinnasto ja maksaminen

Hammashoidon hinnat vaihtelevat palvelun mukaan. Alla on arvio hinnasta ilman Kela-korvausta.

– Hampaiden ja kokoleuan röntgenkuva: 106.00 € (Ilman Kela-korvausta 115.00 €)
– Hammaskiven poisto: alk. 126.00 € (Ilman Kela-korvausta alk. 134.00 €)
– Hampaan paikkaus: alk. 91.00 € (Ilman Kela-korvausta alk. 101.00 €)
– Hampaan keraaminen paikkaus: alk. 271.00 € (Ilman Kela-korvausta alk. 271.00 €)

2. Hinnaston mukaiset hinnat ovat arvioita ja voivat vaihdella riippuen hoidon laajuudesta ja vaativuudesta. Kela-korvauksen saaminen edellyttää yleensä lääkärin tai hammaslääkärin antamaa hoitosuunnitelmaa.

3. Maksaminen hoidoista tapahtuu yleensä hoitokäynnin yhteydessä. Yleisimmät maksutavat ovat pankkikortti, luottokortti ja käteinen. Joissain tapauksissa on mahdollista sopia myös laskutuksesta.

4. Muista tarkistaa ajantasaiset hinnat ja mahdolliset Kela-korvaukset ennen hoitoon hakeutumista. Tarkemmat tiedot saat omalta hammaslääkäriltäsi tai hoitopaikastasi.

Lähde: Hammaslääkäri Hinnasto 2021

Tämä tieto on suuntaa antavaa ja voi vaihdella yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ole aina yhteydessä hoitopaikkaasi saadaksesi tarkempaa tietoa.

Mikä ei ole sallittua dokumentoida potilastietoihin?

Potilasasiakirjoihin kirjattavan informaation tulee olla olennainen osa potilaan hoitoa ja seurantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki merkinnät on tehtävä potilaan hoidon kannalta tarpeellisiksi katsottuihin tietoihin. Arkaluonteisia tietoja saa merkitä potilasasiakirjoihin ainoastaan, jos niiden sisällyttäminen on välttämätöntä potilaan hoidon kannalta. Tämä varmistaa potilaan yksityisyyden suojan ja tietosuojan toteutumisen. On tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset noudattavat tarkasti potilasasiakirjojen täyttämiseen liittyviä ohjeita ja lakeja, jotta potilaiden oikeudet ja yksityisyys turvataan asianmukaisesti.

Potilasasiakirjoihin kirjattavien tietojen tulee olla olennaisia potilaan hoidon kannalta. Tämä tarkoittaa, että kaikki merkinnät on tehtävä huolellisesti ja harkiten, jotta potilaan hoito voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Arkaluonteisia tietoja saa merkitä potilasasiakirjoihin ainoastaan, jos niiden sisällyttäminen on välttämätöntä potilaan hoidon kannalta. Tämä varmistaa potilaan yksityisyyden suojan ja tietosuojan toteutumisen. Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää ymmärtää, että potilasasiakirjojen täyttämiseen liittyy suuri vastuu potilaan yksityisyyden ja oikeuksien suojelusta.

Potilasasiakirjoihin kirjattavan informaation tulee olla olennainen osa potilaan hoitoa ja seurantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki merkinnät on tehtävä potilaan hoidon kannalta tarpeellisiksi katsottuihin tietoihin. Arkaluonteisia tietoja saa merkitä potilasasiakirjoihin ainoastaan, jos niiden sisällyttäminen on välttämätöntä potilaan hoidon kannalta. Tämä varmistaa potilaan yksityisyyden suojan ja tietosuojan toteutumisen. On tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset noudattavat tarkasti potilasasiakirjojen täyttämiseen liittyviä ohjeita ja lakeja, jotta potilaiden oikeudet ja yksityisyys turvataan asianmukaisesti.

You might be interested:  Visio бесплатно - Отличный способ скачать программу без лицензионной оплаты

Potilasasiakirjoihin kirjattavien tietojen tulee olla olennaisia potilaan hoidon kannalta. Tämä tarkoittaa, että kaikki merkinnät on tehtävä huolellisesti ja harkiten, jotta potilaan hoito voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Arkaluonteisia tietoja saa merkitä potilasasiakirjoihin ainoastaan, jos niiden sisällyttäminen on välttämätöntä potilaan hoidon kannalta. Tämä varmistaa potilaan yksityisyyden suojan ja tietosuojan toteutumisen. Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää ymmärtää, että potilasasiakirjojen täyttämiseen liittyy suuri vastuu potilaan yksityisyyden ja oikeuksien suojelusta.

Tarvitaanko ajanvarausta laboratorioon, jos on lääkärin lähete?

Kyllä, laboratorioon voi tulla ilman ajanvarausta. Monet laboratoriot tarjoavat walk-in -palveluita, jolloin voit käydä ottamassa näytteitä ilman erillistä ajanvarausta. Toimipistekohtaiset tiedot ja aukioloajat kannattaa kuitenkin tarkistaa etukäteen, jotta varmistat laboratorion aukiolon ja mahdolliset poikkeukset. Lääkärin lähete ei ole aina tarpeen laboratoriotutkimuksiin. Monet laboratoriot tarjoavat myös mahdollisuuden suorittaa itse maksullisia laboratoriotestejä ilman lääkärin lähetettä. Tässä tapauksessa voit itse valita haluamasi testit ja käydä suorittamassa ne laboratoriossa ilman erillistä lääkärin käyntiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että tietyt erikoistutkimukset saattavat edellyttää lääkärin lähetteen. Tarkista siis aina etukäteen laboratorion vaatimukset ja mahdolliset rajoitukset.

Mielenkiintoinen fakta: Lähetteen kirjoittaminen edellyttää yksityislääkäriltä potilaan tilanteen arviointia ja tarpeellisten tietojen välittämistä julkiselle terveydenhuollolle.

Kuinka hankkia ohjaus verinäytteeseen?

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset: Lääkärin lähetteen merkitys

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin tarvitaan aina lääkärin kirjoittama lähete. Tämä tarkoittaa, että lääkärisi tekee päätöksen lähettää sinut tutkimuksiin sen perusteella, mitä hän katsoo tarpeelliseksi selvittää. Lähete voi olla joko sähköisessä muodossa tai perinteisellä paperilla, ja sen avulla laboratorio tai kuvantamisyksikkö tietää, mitä tutkimuksia sinusta tulee tehdä.

Lähetteen sisältö Laboratoriotutkimukset
Lääkärin valinta Lääkäri valitsee sinusta otettavat laboratoriotutkimukset sen perusteella, mitä hän haluaa selvittää terveydentilastasi. Tämä voi sisältää esimerkiksi verikokeita, virtsanäytteitä tai muita laboratoriotutkimuksia.

Lähetteen merkitys on siis keskeinen osa tutkimusprosessia, ja se varmistaa, että saat tarvitsemasi tutkimukset oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Lääkärin tekemä lähete on tärkeä väline terveydentilasi selvittämisessä, ja sen avulla varmistetaan, että saat tarvitsemasi hoidon ja seurannan.

Joissain tapauksissa julkisen terveydenhuollon yksikkö voi vaatia erillisen arvion tai konsultaation ennen varsinaisen hoidon aloittamista, vaikka lähete olisi jo olemassa.

Mikä tarkoittaa SV3 lähettämistä?

Fysioterapialähete ja KELA-korvaus

Fysioterapian saaminen edellyttää lääkärin kirjoittamaa SV3-lähetettä, joka toimi aiemmin perustana asiakkaan saamalle KELA-korvaukselle. SV3-lähete on siis välttämätön asiakkaan oikeudenmukaisen hoidon kannalta, ja sen avulla asiakas saa tarvitsemaansa fysioterapiaa. KELA-korvauksen osuus oli noin 25%, mutta on tärkeä huomioida, että tämä korvaus poistui käytöstä 1.1.2023 alkaen. Tämä muutos vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden kustannuksiin ja kannattaa ottaa huomioon fysioterapiaa suunniteltaessa.

Fysioterapian rahoitusjärjestelmä on siis kokenut muutoksen, kun KELA-korvaus on poistunut käytöstä. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat joutuvat itse kattamaan suuremman osuuden fysioterapiakustannuksistaan. On tärkeää tiedottaa asiakkaille tästä muutoksesta selkeästi ja avoimesti, jotta he voivat varautua kustannuksiin ja suunnitella hoitoaan sen mukaisesti. Fysioterapeuttien on myös hyvä olla tietoisia tästä muutoksesta ja tarvittaessa ohjata asiakkaita mahdollisten muiden korvausmahdollisuuksien pariin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SV3-lähete on edelleen välttämätön fysioterapian saamiseksi, mutta KELA-korvauksen poistuminen on merkittävä muutos asiakkaiden kustannuksiin. On tärkeää tiedottaa asiakkaille tästä muutoksesta ja tarjota heille mahdollisuuksia hakea korvausta muista tahoista. Fysioterapeuttien rooli tiedottajana ja ohjaajana korostuu tässä muutostilanteessa. Tämä muutos vaikuttaa suoraan asiakkaiden arkeen ja talouteen, ja siksi sen vaikutuksista on hyvä olla tietoinen.

Yksityislääkärin kirjoittama lähete voi olla hinnaltaan kalliimpi kuin julkisen terveydenhuollon lääkärin kirjoittama lähete, sillä yksityislääkärikäynnistä voi aiheutua lisäkustannuksia.