Varaa helposti lääkäriaika Tampereella – Katso vapaat ajat nyt!

Lääkäri Ajanvaraus Tampere

  1. Terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus

    Terveyspalvelujen neuvonta sekä ajanvaraus lääkärille ja sairaanhoitajalle numerosta 03 384 5000, joka päivä klo 7 – 22. Käytä suuntanumeroa, kun soitat matkapuhelimesta tai verkkoryhmän (03) ulkopuolelta.

  2. Yhteystiedot

    Jos sairastut, soita terveyspalvelujen neuvontaan.

  • Puhelinnumero: 03 384 5000
  • Aukioloajat: joka päivä klo 7 – 22
  • Huomioitavaa: Käytä suuntanumeroa matkapuhelimesta tai verkkoryhmän (03) ulkopuolelta soittaessasi.

Miten löytää sopiva terveyskeskus?

Terveysasemat alueittain

Terveysasemat ovat tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää, ja jokaisella alueella on omat terveysasemansa. On tärkeää tietää oma terveysasemansa, jotta saa tarvittavaa hoitoa ja palvelua. Jos et tiedä omaa terveysasemaasi, voit soittaa ajanvarausnumeroon 09 296 83401 ja kysyä.

Alue 1: Eteläinen Helsinki

Terveysasema Osoite Puhelinnumero
Itäkeskuksen terveysasema Itäkatu 4 09 310 49800
Kulosaaren terveysasema Laajasalontie 30 09 310 51400

Eteläisessä Helsingissä sijaitsevilla terveysasemilla on tärkeä rooli alueen asukkaiden terveydenhuollossa. Itäkeskuksen terveysasema ja Kulosaaren terveysasema tarjoavat monipuolisia terveyspalveluita alueen asukkaille.

Alue 2: Läntinen Espoo

Terveysasema Osoite Puhelinnumero
Matinkylän terveysasema Matinkartanontie 4 09 816 42400
Olarin terveysasema Olarinluoma 10 09 816 34500

Läntisessä Espoossa sijaitsevat terveysasemat, kuten Matinkylän terveysasema ja Olarin terveysasema, tarjoavat laadukkaita terveyspalveluita alueen asukkaille. Asukkaiden on tärkeä tietää, missä he voivat saada tarvitsemaansa hoitoa ja tukea.

Terveysasemien sijainti ja niiden tarjoamat palvelut vaihtelevat alueittain, joten oman terveysaseman selvittäminen on tärkeää. Terveysasemilla työskentelee ammattitaitoista henkilökuntaa, joka auttaa asukkaita terveyteen liittyvissä asioissa. Muista tarkistaa oma terveysasemasi ja hyödyntää sen tarjoamia palveluita.

Onko mahdollista mennä suoraan päivystykseen?

Päivystysapunumeroon ei ole edes pakko soittaa, vaan päivystykseen saa mennä ilman soittoakin.

Päivystysapunumeroon soittaminen voi olla hyödyllistä, jos tarvitset nopeaa lääketieteellistä apua, mutta on tärkeää muistaa, että päivystykseen voi mennä myös ilman puhelinsoittoa. Päivystysapunumeroon soittaminen voi kuitenkin auttaa arvioimaan tilanteen vakavuutta ja saamaan ohjeita ennen päivystykseen menoa.

Päivystysapunumeroon soittaminen voi olla hyödyllistä erityisesti silloin, kun tilanne ei vaadi välitöntä ambulanssia, mutta tarvitset silti lääketieteellistä apua. Päivystysapunumeroon soittaminen voi auttaa sinua saamaan ohjeita siitä, miten toimia tilanteessa ja tarvittaessa ohjata sinut lähimpään päivystykseen.

You might be interested:  Suolistosairauksien asiantuntija - Kuka hoitaa suoliston terveyttä?

On tärkeää muistaa, että päivystysapunumeroon soittaminen ei ole aina välttämätöntä. Jos tilanne vaatii välitöntä lääketieteellistä apua, soita hätänumeroon 112 ja pyydä ambulanssi paikalle. Muissa tapauksissa voit harkita suoraan päivystykseen menemistä ilman puhelinsoittoa.

Päivystysapunumeroon soittaminen voi olla hyödyllistä erityisesti silloin, kun tarvitset neuvoja ja ohjeita tilanteeseesi. Päivystyksen ammattilaiset voivat arvioida tilanteen vakavuutta puhelimitse ja antaa ohjeita siitä, miten toimia ennen päivystykseen saapumista.

Muista, että päivystysapunumeroon soittaminen ei ole aina välttämätöntä, mutta se voi auttaa sinua saamaan tarvitsemaasi apua ja ohjeita tilanteeseesi. Päivystykseen voi aina mennä myös ilman puhelinsoittoa, jos tilanne vaatii välitöntä lääketieteellistä apua.

Kuinka toimia, jos ei pääse tapaamaan lääkäriä?

Kun hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, on tärkeää tehdä muistutus hoitopaikan vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikön johtavalle lääkärille. On tärkeää kuvata muistutuksessa selkeästi tilanne, johon olet tyytymätön, ja esittää mahdolliset ratkaisuehdotukset. Muistutuksen tekeminen kirjallisesti auttaa varmistamaan, että asia käsitellään asianmukaisesti ja että siihen suhtaudutaan vakavasti. Lisäksi on hyvä ottaa talteen kaikki mahdolliset dokumentit ja viestinvaihto, jotka liittyvät tilanteeseen, jotta niitä voidaan tarvittaessa käyttää muistutuksen tueksi.

Muistutuksen tekeminen voi tuntua haastavalta, mutta se on tärkeä osa potilaan oikeuksien toteutumista. Muistutuksen avulla hoitopaikan vastaava johtaja saa tietoa mahdollisista puutteista hoidossa ja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. On tärkeää muistaa, että muistutuksen tekeminen on potilaan oikeus, ja sen tarkoituksena on parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Muistutuksen voi tehdä myös nimettömänä, jos siihen on tarvetta, ja sen tulee aina käsitellä luottamuksellisesti.

Muistutuksen tekeminen on tärkeä askel potilaan oikeuksien puolustamisessa. Hoitopaikan vastaava johtaja on vastuussa siitä, että hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat asianmukaisella tasolla. Muistutuksen avulla voidaan parantaa hoitopaikan toimintaa ja varmistaa, että vastaavat tilanteet eivät toistu tulevaisuudessa. Muistutuksen tekeminen on siis tärkeä keino vaikuttaa oman hoidon laatuun ja turvallisuuteen.

Onko mahdollista käydä lääkärissä eri kaupungissa?

1. Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen asuinkunnastaan riippumatta siellä missä hän on apua tarvitessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaalla on oikeus saada välitöntä hoitoa, oli hän sitten omassa asuinkunnassaan tai matkalla toisella paikkakunnalla. Tämä takaa sen, että kenenkään terveys ei vaarannu odottaessaan paluuta omaan asuinkuntaan.

You might be interested:  Vinkit silmäallergioiden hallintaan - Oireiden tunnistaminen ja hoitokeinot

2. Kiireettömässä terveydenhuollossa potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Tämä valinnanvapaus antaa potilaalle mahdollisuuden valita itselleen sopivimman ja lähimmän hoitopaikan, mikä voi parantaa hoidon saavutettavuutta ja laatua.

3. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä takaa sen, että jokaisella kansalaisella on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa riippumatta siitä, missä päin maata hän sattuu olemaan. Tämä periaate on tärkeä, jotta kaikki saavat tasavertaista hoitoa ja apua terveysongelmiinsa.

4. Potilaan oikeus valita hoitopaikkansa ja saada kiireellistä hoitoa asuinpaikasta riippumatta ovat keskeisiä periaatteita Suomen terveydenhuollossa. Nämä periaatteet pyrkivät takaamaan sen, että jokainen saa tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman nopeasti ja helposti, mikä on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

– Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle asuinpaikasta riippumatta.
– Kiireettömässä terveydenhuollossa potilaalla on mahdollisuus valita hoitopaikkansa.
– Suomen terveydenhuoltojärjestelmä takaa tasavertaisen hoidon kaikille kansalaisille.
– Potilaan oikeus valita hoitopaikkansa ja saada kiireellistä hoitoa ovat keskeisiä periaatteita Suomen terveydenhuollossa.

Ole tarkkana! Jotkut lääkäriasemat saattavat vaatia pitkiä odotusaikoja ennen ensimmäistä vastaanottoa.

Onko mahdollista vaihtaa omaa lääkäriä?

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä terveydenhuollossa hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Tällainen terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja.

Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa on tärkeä osa potilaan itsemääräämisoikeutta. Valinnanvapaus antaa potilaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan hoitoonsa ja valita itselleen sopivimman terveydenhuollon ammattihenkilön.

Valinnanvapaus lisää myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä kilpailua, mikä voi parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta. Potilaan valitessa itselleen hoitohenkilön, terveydenhuollon ammattihenkilöiden on pyrittävä tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa ja palvelua.

Potilaan valinnanvapaus edellyttää kuitenkin myös riittävää tiedonsaantia ja -hallintaa. Potilaan tulee saada riittävästi tietoa eri terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja heidän tarjoamistaan palveluista, jotta hän voi tehdä valinnan omien tarpeidensa mukaisesti.

1. Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa on osa itsemääräämisoikeutta.
2. Valinnanvapaus lisää terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä kilpailua.
3. Riittävä tiedonsaanti ja -hallinta ovat tärkeitä potilaan valinnanvapauden toteutumiseksi.

Mielenkiintoinen fakta! Tampereella on myös tarjolla erilaisia digitaalisia terveyspalveluita, kuten etävastaanottoja ja sähköisiä reseptipalveluita, jotka helpottavat lääkäriajanvarauksen ja hoidon saamista.

Onko mahdollista käyttää eri kunnan terveyskeskuksen palveluita?

Tänään astuu voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka mukaan hoitoon saa mennä mihin tahansa terveyskeskukseen oman kunnan tai kuntayhtymän alueella. Potilas voi valita vain yhden terveyskeskuksen kerrallaan, ja valinnan voi tehdä kerran vuodessa.

You might be interested:  Silmälääkärin tutkimuksen hinta - Mitä se oikeasti maksaa ja mitä se kattaa?

Uuden terveydenhuoltolain myötä potilaalla on mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajemmin kuin aiemmin. Potilas voi valita mihin tahansa terveyskeskukseen omalla kuntansa tai kuntayhtymänsä alueella. Valinta on voimassa vuoden kerrallaan, joten potilaalla on mahdollisuus vaihtaa terveyskeskusta vuosittain.

Lain tavoitteena on lisätä potilaiden valinnanvapautta ja parantaa terveyspalveluiden saatavuutta. Potilaan on kuitenkin tärkeä muistaa, että valinta on voimassa vuoden kerrallaan, eikä sitä voi vaihtaa kesken vuoden. Tämä tarkoittaa, että potilaan on harkittava tarkasti valintaansa ja otettava huomioon omat tarpeensa ja toiveensa terveyspalveluiden suhteen.

Uuden terveydenhuoltolain myötä potilaalla on mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajemmin kuin aiemmin. Potilas voi valita mihin tahansa terveyskeskukseen omalla kuntansa tai kuntayhtymänsä alueella. Valinta on voimassa vuoden kerrallaan, joten potilaalla on mahdollisuus vaihtaa terveyskeskusta vuosittain.

1. Uusi terveydenhuoltolaki astuu voimaan tänään.
2. Potilaalla on mahdollisuus valita hoitopaikkansa vuosittain.
3. Lain tavoitteena on lisätä potilaiden valinnanvapautta ja parantaa terveyspalveluiden saatavuutta.
4. Potilaan on tärkeä harkita valintaansa huolellisesti.

Kiinnitä huomiota! Joissain tapauksissa lääkäriaikoja voi joutua odottamaan useita viikkoja etukäteen.

Onko mahdollista kävellä terveyskeskukseen ilman ajanvarausta?

Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit itse valita perusterveydenhuollon hoitopaikkasi (sosiaali- ja terveyskeskuksen) mistä tahansa Suomessa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen vaihto edellyttää, että teet kirjallisen ilmoituksen sekä nykyiseen että tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi.

Perusterveydenhuollon hoitopaikan valinta
Voit valita perusterveydenhuollon hoitopaikkasi vapaasti Suomessa. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valita itsellesi sopivin hoitopaikka, oli kyseessä sitten asuinpaikkakunnan vaihto tai muu syy.

Ilmoitusvelvollisuus
Kun vaihdat sosiaali- ja terveyskeskusta, sinun tulee tehdä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiseen että tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi. Tämä varmistaa, että terveydenhuollon tiedot siirtyvät sujuvasti uuteen hoitopaikkaan.

Valinnanvapaus terveydenhuollossa
Suomessa on panostettu terveydenhuollon valinnanvapauteen, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa oman terveydenhuoltonsa järjestämiseen. Tämä lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa palveluiden saatavuutta.

Asiakkaan oikeudet ja valinnanvapaus
Julkisen terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus valita perusterveydenhuollon hoitopaikkasi. Tämä oikeus on osa laajempaa valinnanvapausjärjestelmää, joka pyrkii parantamaan terveyspalveluiden laatua ja saatavuutta.

1. Valitse perusterveydenhuollon hoitopaikkasi vapaasti.
2. Tee kirjallinen ilmoitus sekä nykyiseen että tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi.
3. Hyödynnä terveydenhuollon valinnanvapautta ja vaikuta oman hoitosi järjestämiseen.
4. Tutustu tarkemmin julkisen terveydenhuollon asiakkaan oikeuksiin ja valinnanvapauteen.