Suomessa toimivien terveysasemien määrä – Tarkkaile terveyspalveluiden saatavuutta

Montako terveysasemaa Suomessa on?
Kainuun sairaanhoitopiirialueella palvelut järjestää kuntayhtymän lisäksi yksi kunta. Yhteensä 544 terveysasemaa (Parhiala & Hetemaa 2017). Vuonna 2019 perusterveydenhuollossa oli yhteensä 542 vastaanottopistettä, jonka lisäksi Suomessa toimi STM:n hankerahoituksen turvin 32 palvelupistettä.

1. Kainuun sairaanhoitopiirialueella terveyspalvelut järjestetään kuntayhtymän ja yhden kunnan toimesta.
2. Alueella toimii yhteensä 544 terveysasemaa, mikä kuvastaa laajaa terveyspalveluiden kattavuutta.
3. Vuonna 2019 perusterveydenhuollossa oli 542 vastaanottopistettä, mikä osoittaa terveyspalveluiden saatavuuden alueella.
4. Lisäksi STM:n hankerahoituksen turvin alueella toimi 32 palvelupistettä, mikä viittaa valtion panostukseen terveyspalveluiden kehittämiseen.

– Kuntayhtymän ja yhden kunnan järjestämät terveyspalvelut
– Yhteensä 544 terveysasemaa alueella
– 542 vastaanottopistettä perusterveydenhuollossa vuonna 2019
– 32 palvelupistettä STM:n hankerahoituksen turvin

Onko mahdollista varata lääkäriaika verkossa?

1. Voit asioida terveysasemilla sähköisesti esimerkiksi tekemällä oirearvion, viestimällä hoitovastaavan kanssa, varaamalla tai perumalla ajan.

2. Oirearvio on kätevä tapa arvioida omaa terveydentilaa ja saada ohjeita jatkotoimenpiteistä. Voit täyttää oirearvion sähköisesti terveysaseman verkkosivuilla tai terveysaseman sähköisessä asiointipalvelussa.

3. Hoitovastaavan kanssa viestiminen on hyvä tapa saada nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa terveysongelmiin liittyen. Voit esimerkiksi kysyä lääkityksestä, sairauslomasta tai terveysneuvonnasta.

4. Ajan varaaminen tai peruuttaminen onnistuu kätevästi terveysaseman sähköisessä asiointipalvelussa. Voit valita vapaana olevista ajoista itsellesi sopivan ja välttää puhelinjonot ja odottelun terveysasemalla.

– Oirearvio auttaa arvioimaan terveydentilaa
– Viestiminen hoitovastaavan kanssa antaa henkilökohtaista neuvontaa
– Ajan varaaminen tai peruuttaminen on helppoa sähköisessä asiointipalvelussa

1. Oirearvio on kätevä tapa arvioida omaa terveydentilaa ja saada ohjeita jatkotoimenpiteistä. Voit täyttää oirearvion sähköisesti terveysaseman verkkosivuilla tai terveysaseman sähköisessä asiointipalvelussa.
2. Hoitovastaavan kanssa viestiminen on hyvä tapa saada nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa terveysongelmiin liittyen. Voit esimerkiksi kysyä lääkityksestä, sairauslomasta tai terveysneuvonnasta.
3. Ajan varaaminen tai peruuttaminen onnistuu kätevästi terveysaseman sähköisessä asiointipalvelussa. Voit valita vapaana olevista ajoista itsellesi sopivan ja välttää puhelinjonot ja odottelun terveysasemalla.

You might be interested:  Kauneusvinkit - Näin hoidat hitsarin silmät loistokuntoon

Paljonko terveyskeskuskäynnistä veloitetaan?

Poliklinikkamaksu Enintään 46,00 euroa käynniltä. Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä.
Päivä- tai yöhoito sairaalassa maksaa Enintään 25,10 euroa vuorokaudessa. Alle 18-vuotiaalta maksu voidaan periä enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Sairaaloiden enimmäismaksut vuonna 2024 ovat tärkeä osa Suomen terveydenhuoltojärjestelmää. Poliklinikkamaksu on enintään 46,00 euroa käynniltä, ja se voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä. Päivä- tai yöhoito sairaalassa maksaa enintään 25,10 euroa vuorokaudessa. Alle 18-vuotiaalta maksu voidaan periä enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa. Nämä maksut ovat osa Suomen terveydenhuollon kustannusrakennetta, ja ne on suunniteltu takaamaan kohtuulliset kustannukset potilaille sairaalahoitoa tarvittaessa. Suomessa terveydenhuolto on järjestetty siten, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Sairaaloiden enimmäismaksut ovat osa tätä järjestelmää, joka pyrkii takaamaan kaikille tasavertaisen pääsyn laadukkaaseen terveydenhuoltoon.

Onko terveyskeskus ja terveysasema synonyymejä?

Terveyskeskuksella tarkoitetaan hallinnollista termiä, joka merkitsee kansanterveystyön eri osatoimintojen muodostamaa organisatorista kokonaisuutta. Terveysasema puolestaan on terveyskeskuksen toimiloiden ryhmä, joka sisältää huomattavan osan terveyskeskuksen toiminnoista. Terveysasemalla tarjotaan perusterveydenhuollon palveluita, kuten lääkärin vastaanottoja, hoitajien vastaanottoja, laboratoriopalveluita ja neuvolapalveluita. Lisäksi terveysasemalla voidaan järjestää erilaisia terveysvalmennuksia ja -kampanjoita, kuten rokotuksia ja terveystarkastuksia. Terveysasemat ovat tärkeä osa kansanterveyden ylläpitämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä, ja ne tarjoavat kansalaisille helposti saavutettavia perusterveydenhuollon palveluita.

Terveyskeskuksen ja terveysaseman lisäksi terveydenhuoltojärjestelmässä toimivat myös erilaiset erikoissairaanhoidon yksiköt, kuten sairaalat ja erikoislääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. Terveyskeskukset ja terveysasemat ovat kuitenkin usein ensimmäinen kontaktipiste terveydenhuoltojärjestelmässä, ja niiden tavoitteena on tarjota laadukasta ja asiakaslähtöistä hoitoa kaikille kansalaisille. Terveysasemilla työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkärit, hoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset. Tämä moniammatillinen tiimi mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja monipuolisen terveydenhuollon tarjoamisen asiakkaille.

Terveyskeskukset ja terveysasemat ovat siis keskeinen osa terveydenhuoltojärjestelmää, ja niiden tehtävänä on tarjota laadukkaita perusterveydenhuollon palveluita kaikille kansalaisille. Terveysasemat toimivat usein myös ennaltaehkäisevässä työssä, kuten terveysvalmennusten ja -kampanjoiden järjestämisessä, jotta sairauksia voidaan ennaltaehkäistä ja kansalaisten hyvinvointia edistää. Terveysasemilla tapahtuva perusterveydenhuolto on tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää, ja sen avulla pyritään varmistamaan kaikille kansalaisille tasavertainen ja laadukas terveydenhuolto.

You might be interested:  Maailman Isoin Silmä - Upea Ilmiö Luonnonmaailmassa

Kuinka kauan lääkärin lähete on voimassa?

Kuinka kauan lähete on voimassa? Laboratorio-, röntgen- ja fysioterapia -lähetteet ovat voimassa vuoden. Työterveyden lähetteet erikoislääkärille ja työfysioterapeutille ovat voimassa kolme kuukautta.

Lähetteiden voimassaoloaika on tärkeä huomioida terveydenhuollon palveluihin hakeutuessa. Laboratorio-, röntgen- ja fysioterapia -lähetteet ovat voimassa vuoden, mikä antaa potilaalle riittävästi aikaa hyödyntää lähetteen tarjoamia palveluita. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja helpottaa potilaan hoitoon pääsyä.

Toisaalta työterveyden lähetteet erikoislääkärille ja työfysioterapeutille ovat voimassa kolme kuukautta. Tämä lyhyempi voimassaoloaika liittyy usein työperäisiin terveysongelmiin, joiden hoitaminen vaatii nopeampaa reagointia ja interventiota. Työterveyden lähetteiden lyhyempi voimassaoloaika varmistaa, että työntekijät saavat tarvitsemansa hoidon nopeasti ja tehokkaasti.

On tärkeää huomioida, että lähetteen voimassaoloajan päätyttyä uusi lähete tulee hankkia ennen kuin palveluihin voi uudelleen hakeutua. Tämä korostaa terveydenhuollon järjestelmän toimivuutta ja varmistaa, että potilaat saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti. Lähetteiden voimassaoloajan huomioiminen on siis keskeinen osa sujuvaa hoitoprosessia.

Ole tarkkana! Terveysasemien palvelut voivat vaihdella suuresti eri alueilla, joten on tärkeää tarkistaa oman alueesi terveysasemien tarjoamat palvelut.