Radiologi vs. Lääkäri – Mikä on eron?

Onko Radiologi Lääkäri
1. Radiologian erikoislääkäreiden toiminta-alueena on lääketieteellinen kuvantaminen ja kuvantamisohjattu hoito. Tutkimukset radiologiassa tehdään hoitavan lääkärin eli kliinikon lähetteen perusteella.

2. Radiologian erikoislääkärit ovat erikoistuneet lääketieteellisen kuvantamisen ja kuvantamisohjatun hoidon alueelle. He käyttävät erilaisia kuvantamismenetelmiä, kuten röntgen-, ultraääni- ja magneettikuvantamista, diagnosoidakseen ja hoitaakseen potilaita.

3. Radiologian erikoislääkärit toimivat yhteistyössä muiden lääkäreiden kanssa, ja heidän työnsä perustuu hoitavan lääkärin lähetteeseen. He tulkivat kuvantamistutkimuksia ja antavat niistä lausunnon, joka auttaa hoitavaa lääkäriä potilaan hoidossa.

4. Radiologian erikoislääkärit ovat keskeisessä roolissa potilaiden hoidossa, ja heidän asiantuntemuksensa on tärkeä osa nykyaikaista lääketieteellistä hoitoa. He osallistuvat myös kuvantamisohjattuihin toimenpiteisiin, kuten neulabiopsioihin ja katetrin asettamisiin.

Pääkappaleiden jälkeen:

– Radiologian erikoislääkärit käyttävät monipuolisia kuvantamismenetelmiä.
– He toimivat yhteistyössä muiden lääkäreiden kanssa.
– Radiologian erikoislääkärit ovat keskeisessä roolissa potilaiden hoidossa.
– He osallistuvat myös kuvantamisohjattuihin toimenpiteisiin.

Mikä on radiologin työnkuva?

Radiologia on lääketieteen erikoisala, johon kuuluu ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä, voimakkaita magneettikenttiä sekä suurtajuista ääntä hyödyntäviin kuvantamismenetelmiin perustuva sairauksien diagnostiikka ja hoito.

Radiologian diagnostiikka ja hoito
Radiologiassa käytetään monenlaisia kuvantamismenetelmiä, kuten röntgenkuvauksia, tietokonetomografiaa ja magneettikuvausta, joiden avulla voidaan havaita erilaisia sairauksia ja vammoja kehossa. Lisäksi sädehoito on tärkeä osa radiologian hoitomenetelmiä, erityisesti syövän hoidossa.

Radiologian kehitys Suomessa
Suomessa radiologian kehitys on ollut nopeaa, ja uusimmat teknologiat ja menetelmät ovat saatavilla lähes kaikissa sairaaloissa ympäri maata. Tämä on mahdollistanut entistä tarkemman ja nopeamman sairauksien diagnosoinnin ja hoidon.

Radiologian tulevaisuuden näkymät
Radiologian alalla jatkuva teknologinen kehitys mahdollistaa entistä tarkemman kuvantamisen ja sairauksien varhaisemman havaitsemisen. Lisäksi tekoälyn hyödyntäminen radiologiassa voi tuoda uusia mahdollisuuksia sairauksien diagnosointiin ja hoidon suunnitteluun.

Radiologian merkitys terveydenhuollossa
Radiologia on keskeinen osa terveydenhuoltoa, ja sen avulla voidaan tehdä tarkkoja diagnooseja ja suunnitella yksilöllisiä hoitomuotoja potilaille. Lisäksi radiologian avulla voidaan seurata hoidon edistymistä ja tehdä tarvittavia muutoksia hoitosuunnitelmiin.

– Radiologian kehitys Suomessa on ollut nopeaa
– Uusimmat teknologiat ja menetelmät ovat saatavilla lähes kaikissa sairaaloissa
– Tekoälyn hyödyntäminen radiologiassa voi tuoda uusia mahdollisuuksia
– Radiologia on keskeinen osa terveydenhuoltoa

Kuka analysoi röntgenkuvia?

Röntgenkuvan tulkintaprosessi terveydenhuollossa

Röntgenkuvan lähetteen lukee kuvan ottava röntgenhoitaja, joka tarvittaessa konsultoi siitä radiologia. Tämä vaihe on tärkeä, sillä röntgenhoitaja varmistaa kuvan laadun ja oikean kuvakulman ennen sen lähettämistä tulkittavaksi.

Kuvan tulkitsee ensi vaiheessa lähettävä lääkäri, joka arvioi kuvan perusteella potilaan tilan ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Mikäli toisin ei ole pyydetty tai paikallisesti sovittu, radiologi tai radiologiaan erikoistuva lääkäri laatii siitä lausunnon. Tämä varmistaa, että kuvan tulkinta perustuu asiantuntijan osaamiseen ja mahdollistaa tarkan diagnoosin tekemisen.

Vaihe Toimija Vastuu
Kuvan ottaminen Röntgenhoitaja Laadun varmistaminen
Tulkinta Lähettävä lääkäri Potilaan tilan arviointi
Lausunnon laatiminen Radiologi tai erikoislääkäri Diagnoosin tarkkuus

Röntgenkuvan tulkintaprosessi on tärkeä osa potilaan hoitoketjua, ja sen avulla varmistetaan oikea-aikainen ja tarkka hoito. Yhteistyö eri ammattilaisten välillä mahdollistaa kuvan laadun varmistamisen, potilaan tilan arvioinnin sekä tarkan diagnoosin tekemisen, mikä on keskeistä potilaan hyvinvoinnin kannalta.

You might be interested:  Kuinka lievittää silmä- ja päänsärkyä luonnollisesti - Asiantuntijan vinkit

Onko MRI radiologinen menetelmä?

Ydinmagneettiseen resonanssiin perustuva magneettikuvaus (MK) on vajaassa kahdessa vuosikymmenessä vakiinnuttanut asemansa yhdeksi tärkeimmistä diagnostisen radiologian tutkimusmenetelmistä. Magneettikuvaus on osoittautunut tietokonetomografiaa herkemmäksi ja suhteellisen spesifiseksi kuvausmenetelmäksi.

Magneettikuvaus tarjoaa tarkempaa kuvaa kehon pehmytkudoksista ja on erityisen hyödyllinen esimerkiksi aivojen, selkärangan, nivelten ja lihasten tutkimuksessa. MK:n avulla voidaan havaita pieniä muutoksia kudoksissa, kuten tulehduksia, kasvaimia ja vammoja, joita perinteisemmät kuvantamismenetelmät eivät välttämättä pysty havaitsemaan.

Magneettikuvaus perustuu vahvaan magneettikenttään ja radiotaajuisiin pulsseihin, jotka synnyttävät signaalin kehon kudoksista. Signaalin avulla tietokone muodostaa tarkat ja yksityiskohtaiset kuvat tutkittavasta alueesta. MK ei käytä ionisoivaa säteilyä, mikä tekee siitä turvallisen ja sopivan toistuvaan käyttöön.

Suomessa magneettikuvauksen saatavuus on hyvä, ja tutkimuksia tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. MK-tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete, ja ne tehdään yleensä sairaaloissa tai erikoisklinikoilla, joissa on asianmukainen laitteisto ja koulutettu henkilökunta.

1. MK on vakiinnuttanut asemansa diagnostisen radiologian keskeisenä menetelmänä.
2. Magneettikuvaus tarjoaa tarkempaa kuvaa kehon pehmytkudoksista.
3. MK ei käytä ionisoivaa säteilyä, mikä tekee siitä turvallisen ja sopivan toistuvaan käyttöön.
4. Suomessa magneettikuvauksen saatavuus on hyvä.

Ydinmagneettiseen resonanssiin perustuva magneettikuvaus (MK) on vakiinnuttanut asemansa yhdeksi tärkeimmistä diagnostisen radiologian tutkimusmenetelmistä. Magneettikuvaus tarjoaa tarkempaa kuvaa kehon pehmytkudoksista ja on erityisen hyödyllinen esimerkiksi aivojen, selkärangan, nivelten ja lihasten tutkimuksessa. MK:n avulla voidaan havaita pieniä muutoksia kudoksissa, kuten tulehduksia, kasvaimia ja vammoja, joita perinteisemmät kuvantamismenetelmät eivät välttämättä pysty havaitsemaan. Magneettikuvaus perustuu vahvaan magneettikenttään ja radiotaajuisiin pulsseihin, jotka synnyttävät signaalin kehon kudoksista. Signaalin avulla tietokone muodostaa tarkat ja yksityiskohtaiset kuvat tutkittavasta alueesta. MK ei käytä ionisoivaa säteilyä, mikä tekee siitä turvallisen ja sopivan toistuvaan käyttöön. Suomessa magneettikuvauksen saatavuus on hyvä, ja tutkimuksia tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. MK-tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete, ja ne tehdään yleensä sairaaloissa tai erikoisklinikoilla, joissa on asianmukainen laitteisto ja koulutettu henkilökunta.

Se on mielenkiintoista! Radiologit käyttävät monenlaisia kuvantamismenetelmiä, kuten röntgeniä, ultraääntä, tietokonetomografiaa ja magneettikuvausta.

Onko ortopedi lääketieteen ammattilainen?

Ortopedi on tuki- ja liikuntaelinten vaivojen ja tapaturmien leikkaushoitoon erikoistunut lääkäri. Ortopediltä saat apua akuutteihin ja kroonisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.

Ortopedin vastaanotolla hoidetaan monenlaisia vaivoja, kuten nivelrikkoa, murtumia, nyrjähdyksiä ja muita liikuntaelinten ongelmia. Ortopedi pystyy myös tarjoamaan leikkaushoitoa, jos se on tarpeen.

Ortopedin vastaanotolla sinua tutkitaan huolellisesti, ja sinulle tehdään tarvittaessa röntgen- tai magneettikuvaus. Ortopedi osaa myös ohjata sinut oikeanlaiseen kuntoutukseen ja tarvittaessa muihin erikoislääkäreihin.

Ortopedi on tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa, ja hänen osaamisensa auttaa monia ihmisiä pääsemään eroon kivuista ja vaivoista.

1. Ortopedi on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinten vaivojen hoitoon.
2. Ortopedi tarjoaa apua akuutteihin ja kroonisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.
3. Ortopedi hoitaa nivelrikkoa, murtumia, nyrjähdyksiä ja muita liikuntaelinten ongelmia.
4. Ortopedi voi tarvittaessa suorittaa leikkaushoitoa ja ohjata kuntoutukseen.

Voiko röntgenhoitaja ottaa kuvia potilaasta ilman lääkärin määräystä?

Terveyden seuraaminen on helppoa, kun hyödynnät valmiiksi kokoamiamme laboratoriopaketteja. Voit valita juuri sinulle sopivan paketin, joka sisältää esimerkiksi verenkuva-, kolesteroli- ja verensokerimittaukset. Näin saat kattavan kuvan omasta terveydestäsi ilman pitkiä odotusaikoja. Lisäksi voit tulla kuvauttamaan rasitusvammaa tai loukkaamaasi raajaa magneettitutkimukseen, joka antaa tarkempaa tietoa mahdollisista vaurioista. On kuitenkin tärkeää huomioida, että Suomen laki kieltää röntgensäteitä käyttävien tutkimusten tekemisen ilman lääkärin lähetettä. Tämä säännös on asetettu varmistamaan potilaiden turvallisuus ja oikea-aikainen hoito.

On tärkeää muistaa, että terveyden seuraaminen ei rajoitu pelkästään laboratoriokokeisiin ja kuvantamistutkimuksiin. Säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio ja riittävä uni ovat keskeisiä osatekijöitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Lisäksi säännölliset terveystarkastukset lääkärin kanssa voivat auttaa tunnistamaan mahdolliset terveysriskit varhaisessa vaiheessa. Muista myös, että omaan terveyteen kannattaa panostaa jatkuvasti, eikä vain silloin kun oireita ilmenee.

You might be interested:  Syvällä katseella - Kiiluvat silmät ja niiden merkitys ihmisen käyttäytymisessä

Jos epäilet terveydentilassasi jotain poikkeavaa tai kaipaat lisätietoa terveyteen liittyen, kannattaa aina kääntyä ammattilaisten puoleen. Lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen osaa parhaiten arvioida tilanteesi ja tarvittaessa ohjata sinut oikeanlaisiin tutkimuksiin ja hoitoon. Muista, että terveydestä huolehtiminen on investointi omaan hyvinvointiin, joka kannattaa aina.

Erittäin tärkeää! Radiologit ovat keskeisessä roolissa syövän diagnosoinnissa ja hoidossa, sillä he voivat tulkita syöpäkuvantamistutkimuksia ja ohjata potilaan hoitopolulle.

Voiko röntgenkuvia pyytää itselleen?

Kuvien tilaaminen ja henkilöllisyyden varmistaminen

Kuvat ovat luottamuksellisia, ja niiden tilaamiseen liittyy tärkeitä turvallisuusnäkökohtia. Henkilöllisyyden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kuvien jakelu voidaan tehdä turvallisesti ja luotettavasti. Tämä on tärkeä askel, joka auttaa suojaamaan yksityisyyttä ja varmistamaan, että kuvat päätyvät oikeille henkilöille.

Kuvien tilaaminen omalle henkilölle on selkein ja helpoin tapa varmistaa, että kuvat päätyvät oikealle henkilölle. Tämä prosessi edellyttää henkilötodistuksen esittämistä, jotta voidaan varmistua siitä, että kuvat menevät oikealle henkilölle. Tämä varmistaa, että kuvien jakelu tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti, ja että henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisesti.

Kuvien tilaaminen omalle henkilölle on yksinkertainen ja tehokas tapa varmistaa, että kuvat päätyvät oikealle henkilölle. Tämä prosessi edellyttää henkilötodistuksen esittämistä, jotta voidaan varmistua siitä, että kuvat menevät oikealle henkilölle. Tämä varmistaa, että kuvien jakelu tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti, ja että henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisesti. Tämä on tärkeä askel, joka auttaa suojaamaan yksityisyyttä ja varmistamaan, että kuvat päätyvät oikeille henkilöille.

Kuvien tilaaminen Henkilöllisyyden varmistaminen
Kuvat ovat luottamuksellisia Henkilötodistuksen esittäminen
Selkein ja helpoin tapa Turvallinen ja luotettava jakelu

Ilmestyvätkö röntgenkuvat Omakanta-palveluun?

Tietoa Omakanta-palvelusta

Omakanta-palveluun pääsee osoitteissa www.omakanta.fi tai www.kanta.fi käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköisellä henkilökortilla. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omia sähköisiä reseptejä, hoitoon liittyviä kirjauksia kuten potilaskertomuksia ja diagnooseja sekä laboratorio- ja röntgentutkimuksia.

Omakannan ominaisuudet Kuvaus
Sähköiset reseptit Voit tarkastella omia sähköisiä reseptejä ja niiden voimassaoloaikaa.
Potilaskertomukset Saat kattavan kuvan omasta terveydentilastasi ja hoitokäynneistäsi.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset Näet omat laboratorio- ja röntgentutkimustuloksesi kätevästi.

Omakanta-palvelun avulla voit helposti seurata omaa terveydentilaasi ja hoitokäyntejäsi. Se tarjoaa kätevän tavan tarkastella omia terveystietoja ja varmistaa, että sinulla on aina ajantasainen kuva omasta terveydestäsi. Palvelu on suunniteltu helpottamaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä tiedonkulkua, ja se mahdollistaa myös yhteydenpidon terveydenhuollon ammattilaisiin. Omakanta on arvokas työkalu oman terveyden seuraamiseen ja hoitokäyntien suunnitteluun.

Saatat olla kiinnostunut! Radiologit työskentelevät tiiviisti muiden lääkäreiden kanssa auttaakseen potilaita sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa.

Kuka ei voi saada magneettikuvausta?

Magneettikuvaus (MK) on kuvantamismenetelmä, jota käytetään erilaisten sairauksien diagnosointiin ja seurantaan. MK-tutkimus perustuu voimakkaaseen magneettikenttään ja radiotaajuisiin pulsseihin, eikä se sisällä ionisoivaa säteilyä. MK-tutkimus on erittäin hyödyllinen monien sairauksien diagnosoinnissa, mutta on tärkeää huomioida, että tietyt lääketieteelliset laitteet ja implantit voivat estää magneettikuvauksen suorittamisen.

Henkilöillä, joilla on sydämentahdistin, defibrillaattori tai infuusiopumppu, ei voida tehdä magneettikuvausta, koska magneettikenttä voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan. Samoin sisäkorvaproteesi voi olla este magneettikuvaukselle, koska se saattaa aiheuttaa kuvan vääristymiä tai vaurioitua magneettikentässä.

Toisaalta, hammaspaikat, hammasimplantit, sterilisaatioklipsit, hormonikierukka ja useimmat leikkauksissa asennetut ortopediset ruuvit eivät yleensä ole este magneettikuvaukselle. On kuitenkin tärkeää mainita kaikista mahdollisista implanttien ja laitteiden läsnäolosta ennen tutkimusta, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja tarkka magneettikuvaus.

On myös tärkeää huomioida, että magneettikuvauksen aikana on vältettävä metalliesineiden, kuten korujen tai avainten, tuomista magneettikentän läheisyyteen, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai häiritä kuvauksen laatua. Lisäksi potilaan tulee olla tietoinen magneettikuvauksen mahdollisista riskeistä ja noudattaa annettuja ohjeita ennen tutkimusta.

You might be interested:  Vinkit hammaslääkärin ajan varaamiseen Vantaalla - Näin varaat ajan helposti ja nopeasti!

Onko kasvain havaittavissa MRI-kuvassa?

Magneettitutkimus syövän ja kasvainten etsimisessä

Magneettitutkimus on erinomainen menetelmä syövän ja kasvainten etsimiseen, sillä se tarjoaa tarkkaa kuvaa kehon pehmytkudoksista, luista ja rakenteista. Magneettikuvauksessa käytetään voimakasta magneettikenttää ja radiotaajuisia aaltoja, jotka tuottavat yksityiskohtaisen kuvan tutkittavasta alueesta. Tämä mahdollistaa kasvainten havaitsemisen varhaisessa vaiheessa ja auttaa lääkäreitä tekemään tarkkoja diagnooseja.

Magneettikuvauksen avulla voidaan erottaa erilaiset kasvaimet ja niiden sijainnit kehossa. Kasvaimet näkyvät magneettikuvassa selkeästi, mikä auttaa lääkäreitä suunnittelemaan potilaan hoitoa ja seuraamaan kasvainten kehittymistä. Lisäksi magneettitutkimus on turvallinen ja kivuton menetelmä, joka ei sisällä ionisoivaa säteilyä, ja se soveltuu hyvin myös lasten ja raskaana olevien potilaiden tutkimuksiin.

Magneettitutkimus tarjoaa lääkäreille arvokasta tietoa syövän ja kasvainten hoidon suunnittelussa. Sen avulla voidaan tarkasti paikantaa kasvaimet ja seurata niiden kehittymistä, mikä mahdollistaa yksilöllisen ja tehokkaan hoidon potilaalle. Tämä edistää syövän varhaista havaitsemista ja parantaa potilaiden hoitotuloksia.

Magneettitutkimuksen edut syövän ja kasvainten etsimisessä
1. Tarkka kuva pehmytkudoksista ja luista – Auttaa havaitsemaan kasvaimet varhaisessa vaiheessa
2. Selkeä näkymä kasvaimista – Mahdollistaa tarkan sijainnin ja koon määrittämisen
3. Turvallinen ja kivuton menetelmä – Soveltuu myös herkille potilasryhmille
Magneettitutkimus tarjoaa arvokasta tietoa syövän hoidossa ja auttaa parantamaan potilaiden hoitotuloksia.

Kumpi on tarkempi, TT vai magneettikuvaus?

Magneettikuvaus ja tietokonetomografia kasvainten etsinnässä

Magneettikuvaus on yleisesti tietokonetomografiaa herkempi, mutta TT:kään ei ole huono menetelmä kasvaimia etsittäessä. Magneettikuvaus tarjoaa tarkempaa kuvaa pehmytkudoksista ja hermostosta, kun taas tietokonetomografia on erinomainen luuston ja keuhkojen kuvantamisessa. Näiden kahden menetelmän yhdistäminen voi tarjota kattavamman kuvan mahdollisista kasvaimista ja niiden sijainnista kehossa.

Menetelmä Edut Haitat
Magneettikuvaus Yksityiskohtaisempi kuva pehmytkudoksista Vaativa potilaan liikkeen suhteen
Tietokonetomografia Nopea ja tehokas Säteilyaltistus

Molemmat menetelmät ovat tärkeitä kasvainten etsinnässä, ja lääkäri valitsee käytettävän menetelmän potilaan yksilöllisten tarpeiden perusteella. On tärkeää huomioida potilaan terveydentila, mahdolliset allergiat ja muut tekijät ennen kuvantamispäätöksen tekemistä.

Mielenkiintoinen fakta! Radiologien työ on tärkeää monilla lääketieteen aloilla, kuten traumatologiassa, onkologiassa ja sydänsairauksien hoidossa.

Mikä on röntgenkuvaus?

Lääketieteellinen röntgenkuvaus elävien eliöiden kuvantamiseen

Lääketieteellinen röntgenkuvaus eli radiografia on tärkeä menetelmä elävien eliöiden kuvantamiseen. Tämä tieteellinen lähestymistapa perustuu röntgensäteilyn käyttöön, joka mahdollistaa eliöiden sisäisten rakenteiden tarkastelun. Röntgensäteilyn absorptioon perustuva kuvanmuodostus antaa lääketieteen ammattilaisille arvokasta tietoa potilaiden tilasta ja mahdollisista sairauksista.

Menetelmän perusteet Kuvantamistekniikka
Röntgensäteilyn absorptio Röntgenkuvauksessa käytetään röntgensäteitä, jotka imeytyvät eri tavoin eri kudoksiin. Tämä absorptio mahdollistaa kuvanmuodostuksen, joka paljastaa esimerkiksi luuston rakenteen ja mahdolliset poikkeavuudet.
Kuvanmuodostus Röntgenkuvauksessa saadut tiedot muunnetaan kuviksi, jotka lääkärit voivat tulkita. Tämä auttaa diagnosoimaan sairauksia ja vammoja sekä seuraamaan hoidon edistymistä.

Lääketieteellinen röntgenkuvaus on olennainen osa diagnostiikkaa monissa lääketieteen haaroissa, kuten ortopediassa, hammaslääketieteessä ja keuhkosairauksien hoidossa. Sen avulla lääkärit voivat saada tärkeää tietoa potilaiden terveydestä ja tehdä päätöksiä hoitomenetelmistä. Röntgenkuvauksen jatkuva kehitys ja teknologistuminen ovat mahdollistaneet entistä tarkemman kuvantamisen ja paremman potilashoidon. Lääketieteellinen röntgenkuvaus on siis korvaamaton työkalu lääketieteen ammattilaisille.

Onko ultraääni radiologinen menetelmä?

Ultraäänitutkimus on lääketieteellinen menetelmä, jossa käytetään ääniaaltoja kuvan muodostamiseen kehon sisällä. Tämä kaikuluotaimen tapaan toimiva menetelmä on erittäin turvallinen eikä aiheuta säteilyaltistusta potilaalle. Tutkimus suoritetaan kuvantamisyksikössä radiologian erikoislääkärin toimesta, mikä takaa ammattitaitoisen ja luotettavan tuloksen. Ultraäänitutkimus on myös kivuton ja turvallinen, mikä tekee siitä miellyttävän vaihtoehdon potilaalle. Lisäksi ultraäänitutkimus on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi raskauden seurantaan, sisäelinten tutkimiseen ja vammojen diagnosointiin. Tämä monipuolisuus tekee siitä arvokkaan työkalun lääketieteellisessä diagnostiikassa.

Tärkeää ottaa huomioon! Radiologi on lääkäri, joka on erikoistunut kuvantamistutkimuksiin ja sädehoitoon.