Laadukas lääkäripalvelu suoraan kotiisi Helsingissä

Lääkäri Kotiin Helsinki
1. Lääkärin kotikäynti Hintaan sisältyy matkakustannukset Espoo- Helsinki -Kauniainen-Vantaa -alueella.
Hinta: alk. 290 €

2. Lääkärin kotikäynti (alle 16 v) Hintaan sisältyy matkakustannukset Espoo- Helsinki -Kauniainen-Vantaa -alueella.
Hinta: alk. 210 €

3. Sairaanhoitajan kotikäynti Hintaan sisältyy matkakustannukset Espoo- Helsinki -Kauniainen-Vantaa -alueella.
Hinta: alk. 85 €

4. Laboratoriohoitajan kotikäynti Hintaan sisältyy matkakustannukset Espoo- Helsinki -Kauniainen-Vantaa -alueella.
Hinta: alk. 85 €

Pääkappaleiden jälkeen lyhyt luettelo:
– Kotikäyntiin sisältyvät matkakustannukset Espoo- Helsinki -Kauniainen-Vantaa -alueella.
– Hinnat vaihtelevat palvelun mukaan ja ovat alkaen-hintoja.

Huomioitavaa:
– Hinnat voivat vaihdella palvelun laajuuden mukaan.
– Kotikäyntipalvelut ovat saatavilla Espoo- Helsinki -Kauniainen-Vantaa -alueella.

Kiinnitä huomiota! Lääkäri kotiin -palveluiden saatavuus voi olla rajoitettua tietyillä alueilla, joten varmista, että valitsemasi palveluntarjoaja toimii alueellasi.

Onko mahdollista saada lääkäri kotikäynnille?

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon, mutta lääkärin voi kutsua myös kotiinsa. Kotiin saa lääkärin hoitamaan lähes mitä vaivaa vain. Myös kotisairaanhoito onnistuu. Nykyään monilla terveyspalveluiden tarjoajilla on mahdollisuus tarjota etävastaanottoja, jolloin lääkäriin voi ottaa yhteyttä helposti ja nopeasti omalta kotisohvalta käsin. Tämä mahdollistaa nopean avun saamisen ilman tarvetta matkustaa terveyskeskukseen. Lisäksi kotikäynnit ovat edelleen mahdollisia monissa tapauksissa, erityisesti silloin kun potilas ei pysty itse liikkumaan tai tarvitsee erityistä hoitoa kotona. Tämä kehitys tarjoaa potilaille entistä joustavampia vaihtoehtoja terveydenhuollon saamiseen ja mahdollistaa yksilöllisemmän lähestymistavan hoitoon.

Miten voi tilata lääkärin kotikäynnille?

1. Kotikäynti Hintaan sisältyy matkakustannukset Espoo-Helsinki-Kauniainen-Vantaa -alueella.
2. Hinta
3. Lääkärin kotikäynti alk. 302 €
4. Lääkärin kotikäynti (alle 16 v) alk. 218 €
5. Sairaanhoitajan kotikäynti alk. 85 €
6. Laboratoriohoitajan kotikäynti alk. 85 €

Lääkärin kotikäyntiin sisältyvät matkakustannukset Espoo-Helsinki-Kauniainen-Vantaa -alueella. Hinta alkaen 302 €. Lääkärin kotikäynti alle 16-vuotiaille on saatavilla hintaan alkaen 218 €. Sairaanhoitajan kotikäynti maksaa alkaen 85 €, samoin kuin laboratoriohoitajan kotikäynti.

Päivi Sotkas

1. Lääkärin kotikäynti
2. Lääkärin kotikäynti (alle 16 v)
3. Sairaanhoitajan kotikäynti
4. Laboratoriohoitajan kotikäynti

Onko mahdollista, että lääkäri antaa sairaslomatodistuksen puhelimitse?

Lääkäri voi kirjoittaa sinulle puhelimitse etävastaanotolla 1—3 päivän mittaisen sairausloman. Sitä pidempään sairauslomaan tai sairausloman jatkoon on käytävä vastaanotolla.

Sairausloma on lääkärin antama lupa sairastaa ja olla poissa töistä tai koulusta terveydellisistä syistä. Sairausloma on tarkoitettu palautumiseen ja paranemiseen, ja sen tarkoituksena on estää sairauden leviäminen muihin työntekijöihin tai opiskelijoihin.

Etävastaanotto on lääkärin ja potilaan välinen tapaaminen, joka tapahtuu puhelimitse tai videon välityksellä. Etävastaanotolla lääkäri voi arvioida potilaan tilan, antaa ohjeita ja hoito-ohjelmia sekä tarvittaessa kirjoittaa sairauslomia.

Sairausloman tarve voi vaihdella sairauden vakavuuden ja työn fyysisen vaativuuden mukaan. Lyhyt sairausloma voi auttaa toipumaan esimerkiksi flunssasta tai lievästä infektiosta, kun taas pidempi sairausloma voi olla tarpeen esimerkiksi leikkauksen jälkeen.

1. Sairausloma auttaa palautumaan ja parantumaan.
2. Etävastaanotto on tapaaminen lääkärin kanssa puhelimitse tai videon välityksellä.
3. Sairausloman tarve vaihtelee sairauden vakavuuden mukaan.
4. Pidempi sairausloma vaatii lääkärin vastaanotolla käymisen.

Lisätietoa:
– Sairauslomasta säädetään Suomessa laissa ja työehtosopimuksissa.
– Työnantajalla on oikeus pyytää sairauslomatodistus sairausloman ajalta.
– Sairausloman tarpeen arvioi aina lääkäri, ja hän voi suositella tarvittaessa myös muita tukitoimia, kuten kuntoutusta.

Saatat olla kiinnostunut! Lääkäri Kotiin Helsinki tarjoaa lääkäripalveluita suoraan kotiisi.

Kuinka paljon kotipalvelu maksaa?

Asiakasmaksujen määräytyminen palvelutuntien ja henkilömäärän mukaan

You might be interested:  Koiranpennun ensimmäiset silmänavaamiset - Unohtumaton hetki omistajalle

Asiakasmaksut määräytyvät palvelutuntien ja henkilömäärän perusteella seuraavasti:

Palvelutunnit kuukaudessa 1 henkilö 2 henkilöä
35 tuntia 33,50 % 24,00 %
36 tuntia 34,00 % 24,00 %
37 tuntia 34,50 % 24,00 %
38 tuntia tai enemmän 35,00 % 24,00 %

Asiakasmaksujen määräytyminen on tärkeä osa palveluiden hinnoittelua. Palvelutuntien lisääntyessä asiakasmaksu nousee, mutta henkilömäärän vaikutus on rajoitetumpi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden henkilön palvelutuntien lisääntyessä asiakasmaksu kasvaa enemmän kuin kahden henkilön palvelutuntien lisääntyessä. Tämä tieto on hyödyllistä hinnoittelua suunniteltaessa, ja se auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten heidän maksunsa muodostuvat.

Asiakasmaksujen määräytyminen palvelutuntien ja henkilömäärän perusteella on osa laajempaa hinnoittelustrategiaa. On tärkeää ottaa huomioon asiakasmaksujen lisäksi myös muita hinnoittelutekijöitä, kuten palvelun laatu, kilpailutilanne ja asiakkaan tarpeet. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus muodostaa kokonaiskuvan hinnoittelusta, joka palvelee sekä yrityksen että asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Tärkeää ottaa huomioon! Lääkäri kotiin -palveluiden tarjoajien taustat ja pätevyys vaihtelevat, joten varmista aina, että valitsemasi palveluntarjoaja on luotettava ja ammattitaitoinen.

Kuinka paljon röntgen maksaa yksityisellä?

Palvelu Hinta
Pää alk. 107.00 € Ei Kela-korvausta
Raajat alk. 147.10 € Ei Kela-korvausta
Selkäranka alk. 147.10 € Ei Kela-korvausta
Vatsa ja lantio alk. 147.10 € Ei Kela-korvausta

Suomessa terveyspalveluiden hinnat vaihtelevat palvelun tyypin mukaan. Esimerkiksi pään, raajojen, selkärangan, vatsan ja lantion alueen hoidot voivat alkaa 107.00 €:sta, eikä niihin välttämättä saa Kela-korvausta. On tärkeää ottaa huomioon hinnat ja mahdolliset korvaukset ennen terveyspalveluiden käyttöä.

Onko potilaalla oikeus pyytää hoitoa?

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoito

Potilaan itsemääräämisoikeus on tärkeä periaate lääketieteellisessä hoidossa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä tietystä hoidosta, mikäli hän niin haluaa. Tämä oikeus on tärkeä osa potilaan itsemääräämisoikeutta, ja se tulee aina ottaa huomioon hoitoa suunniteltaessa. Mikäli potilas kieltäytyy tietystä hoidosta, lääkärin on tarjottava vaihtoehtoisia hoitovaihtoehtoja, jotka ovat lääketieteellisesti hyväksyttäviä. Tämä varmistaa, että potilas saa tarvitsemaansa hoitoa, vaikka hän kieltäytyisikin tietyistä hoitomuodoista.

Potilaalla on myös oikeus kieltäytyä hoidosta kokonaan. Tämä päätös on kunnioitettava, ja lääkärin on kunnioitettava potilaan päätöstä. Samalla lääkärin on kuitenkin varmistettava, että potilas ymmärtää päätöksensä seuraukset ja tarvittaessa tarjottava tietoa vaihtoehdoista ja seurauksista. Potilaan itsemääräämisoikeus on keskeinen osa potilaan asemaa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa, ja sen kunnioittaminen on olennaista potilaan hyvinvoinnin kannalta.

Potilaan itsemääräämisoikeus ja oikeus kieltäytyä hoidosta ovat keskeisiä periaatteita lääketieteellisessä hoidossa. Nämä periaatteet korostavat potilaan asemaa hoitoprosessissa ja varmistavat, että potilaan mielipide ja päätökset otetaan vakavasti. Lääkärin tulee aina kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja tarjota vaihtoehtoisia hoitovaihtoehtoja, mikäli potilas kieltäytyy tietystä hoidosta. Tämä varmistaa, että potilas saa tarvitsemaansa hoitoa, joka on hänen omien toiveidensa mukaista. Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on olennainen osa potilaan hyvinvoinnin tukemista lääketieteellisessä hoidossa.

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoito
Potilaan itsemääräämisoikeus Potilaan oikeus kieltäytyä hoidosta Oikeus kieltäytyä hoidosta kokonaan

Mielenkiintoinen fakta! Lääkäri Kotiin Helsinki toimii joustavasti ja nopeasti, tarjoten apua arjen kiireisiin.

Kuinka hankkia sairauslomatodistus?

Lääkärintodistuksen hankkiminen työkyvyttömyydestä

Työntekijän on esitettävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, jos työnantaja sitä vaatii. Todistuksen voi hakea omasta työterveyshuollosta tai muusta terveydenhuollon toimipisteestä. Lääkärintodistus on virallinen asiakirja, joka vahvistaa työntekijän kyvyttömyyden suorittaa työtehtäviä terveydellisistä syistä.

Työntekijän on esitettävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, jos hän on sairaslomalla yli kolme päivää. Todistus on tärkeä työntekijän ja työnantajan oikeuksien turvaamiseksi. Työnantajalla on oikeus vaatia lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, ja työntekijän on toimitettava se pyydettäessä.

Lääkärintodistuksen hankkiminen työkyvyttömyydestä on tärkeää myös työntekijän oman terveyden kannalta. Lääkäri arvioi työntekijän terveydentilaa ja antaa tarvittavat ohjeet toipumiseen. Lääkärintodistus auttaa myös varmistamaan, että työntekijä saa tarvittavan tuen ja hoidon työkyvyttömyyden aikana.

You might be interested:  Ferritiinin mittauksen hinta - Selvitä, paljonko se maksaa ja mitä tulokset voivat paljastaa terveydestäsi

Työntekijän on syytä olla tietoinen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan liittyen lääkärintodistuksen hankkimiseen työkyvyttömyydestä. Työntekijällä on oikeus saada tarvittavaa terveydenhuoltoa ja tukea työkyvyttömyyden aikana, ja lääkärintodistus on yksi keskeinen osa tätä prosessia.

Lääkärintodistuksen hankkiminen työkyvyttömyydestä on osa työntekijän ja työnantajan välistä yhteistyötä terveyden ja työkyvyn turvaamiseksi. Työntekijän on tärkeää noudattaa työnantajan ohjeita ja toimittaa pyydettäessä lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, jotta työkyvyttömyyden syy voidaan asianmukaisesti selvittää ja työntekijä saa tarvittavan tuen.

Kuinka voin hankkia lääkärin antaman lähetteen?

Oma lääkärisi toimittaa lähetteen suoraan HUSin lääkärille, joka tutustuu lähetteisiin niiden saapumisjärjestyksessä ja jakaa ne lääketieteellisin perustein kiireellisyysjärjestykseen. Saat joko kutsun tai muita jatko-ohjeita kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Lähetteen toimittaminen suoraan HUSin lääkärille on osa terveydenhuollon sujuvoittamista. Tämä prosessi varmistaa, että lähetteet käsitellään tehokkaasti ja potilaille voidaan tarjota asianmukaista hoitoa mahdollisimman nopeasti. Lääkäri tutustuu lähetteisiin huolellisesti ja arvioi niiden kiireellisyyden lääketieteellisin perustein, mikä takaa oikean hoidon tarjoamisen oikeaan aikaan.

Kolmen viikon odotusaika lähetteen saapumisesta on suunniteltu varmistamaan, että potilaat saavat tarvittavan hoidon kohtuullisessa ajassa. Tämä aikaraja auttaa myös hallitsemaan hoitojonoja ja varmistamaan, että kiireellisimmät tapaukset saavat ensisijaisen huomion. Potilaat voivat luottaa siihen, että he saavat kutsun tai muut jatko-ohjeet kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

HUSin lääkärit ovat sitoutuneet tarjoamaan potilaille parasta mahdollista hoitoa. Lähetteiden huolellinen arviointi ja kiireellisyysjärjestykseen jakaminen ovat osa tätä sitoutumista. Potilaiden terveys on etusijalla, ja jokainen lähete käsitellään huolellisesti ja ammattitaitoisesti varmistaen, että jokainen potilas saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan.

Kun oma lääkäri toimittaa lähetteen suoraan HUSin lääkärille, potilaat voivat olla varmoja siitä, että heidän terveytensä on ammattilaisten käsissä. Tämä prosessi takaa, että jokainen potilas saa tarvitsemansa hoidon asianmukaisesti ja ajallaan, edistäen siten potilaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Kuinka paljon voi olla poissa töistä vuodessa sairauden takia?

Sairauspäivärahan kesto Suomessa

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että sairauspäivärahaa voidaan maksaa enintään vuoden ajan, mikäli sairausloma jatkuu niin pitkään. Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä eli maanantaista perjantaihin, ja sen kesto lasketaan päivärahapäivinä.

Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sairauspäivärahan maksaminen päättyy sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Tämä on tärkeä huomioida, kun suunnitellaan sairausloman kestoa ja taloudellisia järjestelyjä.

On myös tärkeää huomioida, että sairauspäivärahan maksamiseen voi vaikuttaa esimerkiksi osa-aikatyö tai muut etuudet, kuten kuntoutustuki. Kannattaa tarkistaa Kelan ohjeistukset ja mahdolliset muutokset sairauspäivärahan maksamiseen liittyen. Lisätietoja sairauspäivärahasta ja sen kestosta löytyy Kelan verkkosivuilta.

Onko mahdollista saada sairauslomaa etanalla?

Etänä annettu sairaustodistus voi olla mahdollinen tietyissä tapauksissa

Lääkäri Jussi Riipisen mukaan sairaustodistuksen saaminen etänä on mahdollista joissain tilanteissa, riippuen työnantajan ja lääkärin välisistä sopimuksista. Riipisen mukaan useissa tapauksissa sairaustodistuksen saa myös etänä sopimuksista riippuen. Työnantajan hyväksymisestä riippuen esimerkiksi chatin kautta annettu sairauslomatodistus voi olla pätevä. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa fyysinen lääkärikäynti ei ole mahdollinen, mutta sairaustodistus on tarpeen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että etänä annettu sairaustodistus edellyttää aina työnantajan hyväksyntää, ja käytäntö voi vaihdella eri työpaikoilla. Työntekijän kannattaa aina varmistaa työnantajan käytännöt etänä annettujen sairaustodistusten suhteen ennen niiden hankkimista.

Onko mahdollista, että etä lääkäri voi antaa sairauslomaa?

Etälääkäri voi määrätä lyhyitä sairauslomia, mutta työnantajan hyväksyntä saattaa olla tarpeen. Suomessa työntekijällä on oikeus saada sairauslomaa, kun hän on sairas eikä kykene tekemään työtään. Sairausloman tarve arvioidaan yleensä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Työnantajalla on oikeus pyytää sairauslomatodistus, joka vahvistaa työntekijän sairauden ja tarpeen jäädä pois töistä. On tärkeää tarkistaa työpaikan käytännöt ja mahdolliset vaatimukset sairausloman suhteen. Joissain tapauksissa lyhyistä sairauspoissaoloista voi sopia suoraan esimiehen kanssa ilman lääkärintodistusta. Työntekijän tulee kuitenkin noudattaa työpaikan määräyksiä ja ilmoittaa sairaudestaan asianmukaisesti.

You might be interested:  Silmäaseman ilmainen näöntarkastus - Täydellinen opas palveluun ja etuihin

Voiko lääkäri valita erikoistumisen?

Lääkärin erikoistumiskoulutus ja uravalinta

Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärikoulutuksen perustutkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja. Erikoisalan valinta on tärkeä päätös lääkärin uralla.

Erikoislääkärikoulutus kestää yleensä noin 5-6 vuotta, ja se sisältää erikoisalan mukaisia kliinisiä harjoittelujaksoja sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Lisäksi koulutukseen kuuluu teoreettisia opintoja ja tutkimustyötä. Erikoistumiskoulutuksen suorittamisen jälkeen lääkäri voi hakeutua alansa erikoislääkärin tehtäviin julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Erikoisalan valinta vaikuttaa merkittävästi lääkärin tulevaan uraan. Lääkäri voi erikoistua esimerkiksi kirurgiaan, sisätauteihin, lastentautioppiin tai psykiatriaan. Valintaan vaikuttavat lääkärin omat kiinnostuksen kohteet, työllisyystilanne ja alueelliset tarpeet. On tärkeää harkita huolellisesti, mikä erikoisala sopii parhaiten omiin tavoitteisiin ja ammatillisiin vahvuuksiin.

Tiesitkö! Heidän palveluihinsa kuuluu muun muassa lääkärikäynnit, laboratoriotutkimukset ja rokotukset.

Voiko lääkäri välttää valan?

Valahan on aina vapaaehtoinen

Vala on sitoumus, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomessa valan tekeminen on vapaaehtoista, ja se perustuu yksilön omiin arvoihin ja vakaumukseen. Valan tekeminen voi liittyä esimerkiksi virkavalan vannomiseen tai uskonnolliseen sitoumukseen.

Valan tekeminen on tärkeä osa monia virkaanastujaisia ja seremonioita Suomessa. Virkavalan vannominen on yleistä esimerkiksi poliisien, sotilaiden ja virkamiesten kohdalla. Valan tekeminen symboloi sitoutumista ja vastuun ottamista yhteiskunnassa.

Suomessa valan tekeminen on osa perinteitä ja kunnioitusta. Valan tekeminen voi olla myös henkilökohtainen päätös, joka liittyy esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen tai eettisiin arvoihin. Valan tekeminen on tapa osoittaa sitoutumista ja kunnioitusta yhteisöä kohtaan.

Valan tekeminen on osa suomalaista kulttuuria ja perinnettä. Se kuvastaa yksilön vastuunottoa ja sitoutumista yhteiseen hyvään. Valan tekeminen on vapaaehtoista, mutta se voi olla merkittävä osa yhteiskunnallista ja henkilökohtaista identiteettiä Suomessa.

Tarvitaanko lääkärin vastaanotolla rekisteröitymistä?

Vastaanotolle saapuminen

Useimmiten vastaanotolle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan voit siirtyä odotustilaan odottamaan kutsua vastaanotolle. Joissakin palvelupisteissämme on aulatiloissa infonäytöt ja -tiskit, joilta voit tarkistaa vastaanottohuoneen kerroksen ja numeron.

Vastaanotolle siirtyminen

Kun saavut vastaanottotilaan, voit tarkistaa infonäytöltä tai -tiskiltä vastaanottohuoneen sijainnin. Tämän jälkeen voit siirtyä odotustilaan ja valmistautua kutsuun vastaanotolle. Odotustilassa voit rauhassa valmistautua tapaamiseen ja odottaa omaa vuoroasi.

Vastaanottohuoneen tarkistaminen

Infonäytöltä tai -tiskiltä voit tarkistaa vastaanottohuoneen kerroksen ja numeron, jotta löydät oikean paikan odottaa kutsua vastaanotolle. Tämä helpottaa asiointia ja varmistaa, että saavut oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Muista tarkistaa nämä tiedot saapuessasi vastaanottotilaan.

Kohde Toimenpide
Vastaanotolle saapuminen Siirry odotustilaan odottamaan kutsua vastaanotolle
Vastaanotolle siirtyminen Tarkista infonäytöltä tai -tiskiltä vastaanottohuoneen sijainti
Vastaanottohuoneen tarkistaminen Tarkista infonäytöltä tai -tiskiltä vastaanottohuoneen kerros ja numero

Onko mahdollista, että tuttu lääkäri voi antaa sairauslomaa?

Tuttu lääkäri on tavattavissa myös etänä, mikä helpottaa monien ihmisten arkea. Etälääkäri voi tarvittaessa tehdä asiakkaalle lähetteen jatkotutkimuksiin tai kirjoittaa reseptin esimerkiksi uusimista vaativaan lääkkeeseen. Esimerkiksi flunssaoireissa etälääkäri voi kirjoittaa myös lyhyen sairausloman.

1. Tuttu lääkäri on tavattavissa myös etänä
2. Etälääkäri voi tehdä lähetteen jatkotutkimuksiin
3. Etälääkäri voi kirjoittaa reseptin uusimista vaativaan lääkkeeseen
4. Etälääkäri voi kirjoittaa lyhyen sairausloman flunssaoireisiin

Tämä uusi etälääkäripalvelu tarjoaa monia mahdollisuuksia potilaille, jotka eivät pysty tai halua lähteä fyysisesti lääkärin vastaanotolle. Etälääkäri voi tarjota nopeaa apua ja hoitoa erilaisiin terveysongelmiin, mikä helpottaa monien ihmisten arkea. Lisäksi etälääkäri voi tarvittaessa tehdä asiakkaalle lähetteen jatkotutkimuksiin tai kirjoittaa reseptin esimerkiksi uusimista vaativaan lääkkeeseen. Esimerkiksi flunssaoireissa etälääkäri voi kirjoittaa myös lyhyen sairausloman, mikä helpottaa potilaan oloa ja auttaa häntä toipumaan nopeammin.

Hyödyllistä tietoa! Lääkäri kotiin -palveluiden käyttö ei korvaa kiireellistä ensiapua tai sairaalahoitoa, joten älä epäröi hakeutua päivystykseen vakavissa terveysongelmissa.