Kuinka pitkän sairasloman lääkäri voi kirjoittaa – Opas sairauslomien kestoon

Kuinka Pitkän Sairasloman Lääkäri Voi Kirjoittaa
1. Hoidon lisäksi lääkäri antaa sinulle arvion työkyvystäsi ja kirjoittaa sen mukaisen lääkärintodistuksen tai -lausunnon. Tämä on tärkeää, jotta työnantajasi ja tarvittaessa myös vakuutusyhtiösi saavat ajantasaista tietoa terveydentilastasi.

2. A-todistuksella voit hakea sairauslomaa enintään 60 arkipäiväksi. Tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitset lyhyempää aikaa toipua esimerkiksi akuutista sairaudesta tai tapaturmasta.

3. B-lausunnolla voit hakea sairauslomaa enintään 300 päiväksi. Tämä on pidempiaikaiseen sairauslomaan tarkoitettu todistus, joka mahdollistaa pidemmän toipumisjakson esimerkiksi vakavan sairauden tai leikkauksen jälkeen.

4. On tärkeää huomioida, että lääkärintodistuksen tai -lausunnon saaminen edellyttää aina lääkärin tekemää arviota työkyvystäsi. Tämä arvio perustuu lääkärin tekemään tutkimukseen ja keskusteluun kanssasi terveydentilastasi.

Lääkärintodistuksen tai -lausunnon saaminen on tärkeä osa sairausloman hakuprosessia, ja sen avulla varmistetaan, että saat tarvitsemasi tuen ja mahdollisuuden toipua terveydentilastasi riippumatta siitä, onko kyseessä lyhyempi vai pidempi sairausloma.

Tärkeää tietoa lääkärintodistuksen ja -lausunnon hakemisesta:

– Lääkärintodistuksen tai -lausunnon saamiseksi tulee olla yhteydessä omaan hoitavaan lääkäriin.
– A-todistuksella voi hakea sairauslomaa enintään 60 arkipäiväksi.
– B-lausunnolla voi hakea sairauslomaa enintään 300 päiväksi.
– Lääkärintodistus tai -lausunto perustuu lääkärin tekemään arvioon työkyvystäsi.

Kiinnitä huomiota! Pitkän sairasloman aikana on tärkeää ylläpitää avointa ja rehellistä kommunikaatiota lääkärin, työnantajan ja tarvittaessa myös vakuutusyhtiön kanssa, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia tilanteesta ja sen kehittymisestä.

Kuinka kauan on mahdollista olla poissa töistä sairauden takia?

Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Tämä tarkoittaa sitä, että sairastumispäivästä alkaen sinun tulee itse vastata toimeentulostasi 10 arkipäivän ajan ennen kuin voit saada sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että voit saada sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivältä sairastumispäivästä laskien.

Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Tämä tarkoittaa, että sairauspäivärahan maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen.

  • Omavastuuaika on 10 arkipäivää
  • Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä
  • Sairauspäivärahan maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen

Onko mahdollista, että lääkäri jättää sairausloman kirjoittamatta?

Sairauspoissaolotodistukset ja sairauspäiväraha

Hoitajan kirjoittama todistus sairauspoissaolosta ei ole lääkärintodistus, eikä Kela myönnä hoitajan kirjoittamalla todistuksella sairauspäivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitajan kirjoittama todistus ei oikeuta sairauspäivärahan saamiseen. Sen sijaan sairaudesta lääkärinlausunnon kirjoittaa lääkäri, ja tällä lääkärintodistuksella voi hakea sairauspäivärahaa Kelasta.

Lääkärin kirjoittama sairauspoissaolotodistus eli A-todistus on pätevä peruste sairauspäivärahan hakemiselle. Yleensä päivärahaa voidaan maksaa A-todistuksen perusteella enintään 60 arkipäivää. Tämä tarkoittaa, että jos sairauspoissaolo jatkuu yli 60 arkipäivää, tarvitaan uusi lääkärintodistus jatkokorvauksen saamiseksi.

Todistus Sairauspäiväraha
Hoitajan kirjoittama todistus Ei oikeuta sairauspäivärahan saamiseen
Lääkärin kirjoittama A-todistus Oikeuttaa sairauspäivärahan hakemiseen enintään 60 arkipäivää

On tärkeää muistaa, että sairauspoissaolotodistuksen tulee aina olla ajantasainen ja oikein täytetty, jotta sairauspäivärahan hakeminen sujuu ongelmitta. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että Kelan myöntämä sairauspäiväraha ei korvaa täysin työkyvyttömyyden aiheuttamia tulonmenetyksiä, mutta se voi kuitenkin tuoda taloudellista helpotusta sairastumistilanteessa.

Kenen vastuulla on kustantaa pitkä sairausloma?

Kun sairastut, on tärkeää tietää, että Kelalta voi saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä sen jälkeen, kun olet ollut sairaana yli 10 päivää. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset 10 sairauspäivää ovat omavastuuosuutta, jolta ei makseta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä noin 50-70 prosenttia ansiotuloistasi. On tärkeää hakea sairauspäivärahaa heti, kun tiedät olevasi sairaana yli 10 päivää, jotta saat tarvittavan tuen sairauden ajalta. Lisäksi on hyvä muistaa, että sairauspäivärahaa voi hakea myös takautuvasti, jos et ole heti hakeutunut sairauslomalle.

Työnantajalla on oikeus pyytää lisätietoja sairaslomasta ja sen tarpeellisuudesta, mutta lääkärin kirjoittama sairasloma on lopullinen päätös työkyvyttömyydestä.

Kuinka viettää aikaa 300 päivän jälkeen?

Sairauspäivärahan uudelleen saaminen TE-palveluissa työnhakijana

You might be interested:  Hiustenlähtöön erikoistunut lääkäri - Asiantuntijan vinkit ja hoidot

Jos olet ollut sairauspäivärahan enimmäisajan (300 päivää) täytyttyä työnhakijana TE-palveluissa vuoden ajan, voit saada uudelleen oikeuden sairauspäivärahaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet ollut sairaana ja työnhakijana TE-palveluissa vähintään vuoden, sinulla on mahdollisuus saada uudelleen oikeus sairauspäivärahaan. Tämä on tärkeä tieto, sillä se antaa mahdollisuuden saada tarvittavaa tukea sairauden aikana.

Ota yhteyttä Kelaan uuden sairauspäivärahaoikeuden tarkistamiseksi

Jos olet yhä sairaana oltuasi työnhakijana vähintään vuoden, tulee sinun itse ottaa yhteyttä Kelaan uuden sairauspäivärahaoikeuden tarkistamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä Kelan viranomaisiin, jotta sairauspäivärahaoikeutesi voidaan tarkistaa uudelleen. Tämä on tärkeää, jotta voit varmistaa oikeutesi saada tarvittavaa taloudellista tukea sairauden aikana.

Lisätietoa sairauspäivärahan uudelleen saamisesta

On tärkeää huomioida, että sairauspäivärahan uudelleen saaminen edellyttää tiettyjä ehtoja ja määräaikoja. Kannattaa olla tarkkana omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotta voi varmistaa oikeutensa saada tarvittavaa tukea sairauden aikana. Lisätietoa sairauspäivärahan uudelleen saamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista kannattaa kysyä suoraan TE-palveluista tai Kelasta.

Onko mahdollista menettää työpaikka sairauslomien vuoksi?

Työnantajan irtisanomisoikeus sairausloman aikana
Työnantaja voi irtisanoa työntekijän sairausloman aikana, mutta tähän liittyy tiettyjä rajoituksia. Yleissääntönä on, että työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan on pystyttävä osoittamaan pätevä peruste työntekijän irtisanomiselle sairausloman aikana.

Työntekijän oikeudet sairausloman aikana
Työntekijällä on oikeus sairauslomaan, jos hän sairastuu tai loukkaantuu työssään. Sairausloman aikana työntekijällä on oikeus saada sairausajan palkkaa, joka määräytyy työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Työntekijällä on myös oikeus saada tarvittavaa hoitoa ja kuntoutusta sairauden tai loukkaantumisen vuoksi.

Työnantajan velvollisuudet sairausloman aikana
Työnantajan tulee kunnioittaa työntekijän oikeutta sairauslomaan ja huolehtia siitä, että työntekijä saa tarvittavan hoidon ja tuen toipuakseen. Työnantajan on myös pidettävä työntekijän terveydentilasta ja mahdollisuuksista palata työhön keskusteluja työntekijän kanssa.

Sairausloman perusteella irtisanominen
Työnantaja voi irtisanoa työntekijän myös sairausloman perusteella, mutta tähän liittyy tiukat säännökset. Irtisanomisen on oltava perusteltua ja se ei saa tapahtua syrjivin perustein. Työnantajan on myös tarjottava mahdollisuus työntekijän kuntoutukseen ja työkyvyn palauttamiseen ennen irtisanomista.

Työsuhteen jatkuminen sairausloman jälkeen
Sairausloman jälkeen työntekijällä on oikeus palata takaisin työhön, mikäli hän on kykenevä siihen. Työnantajan tulee tarvittaessa järjestää työtehtävät ja työympäristö siten, että ne tukevat työntekijän mahdollisimman hyvää paluuta työhön sairausloman jälkeen.

Milloin työntekijä ei saa palkkaa sairauslomasta?

Sairausloma ja palkka Suomessa

Sairausloma on tilanne, jossa työntekijä on työkyvytön terveydellisistä syistä. Suomessa ensimmäiseltä sairauslomapäivältä ei makseta palkkaa. Tämä tarkoittaa, että työntekijä menettää palkan ensimmäiseltä sairauslomapäivältä. Tämä voi aiheuttaa taloudellisia haasteita työntekijälle, erityisesti jos sairausloma kestää useita päiviä.

Palkattomuus ensimmäiseltä sairauslomapäivältä ei kuitenkaan päde kaikissa tilanteissa. Suomessa palkattomuus ei koske tilanteita, joissa sairausloma kestää viisi päivää tai enemmän. Tällöin työntekijälle maksetaan palkka myös ensimmäiseltä sairauslomapäivältä. Tämä on tärkeä tieto työntekijöille, jotka joutuvat pitkäaikaiselle sairauslomalle.

Lisäksi palkattomuus ei päde, jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista. Tässä tapauksessa työntekijällä on oikeus saada palkka myös ensimmäiseltä sairauslomapäivältä. On tärkeää, että työntekijät tuntevat oikeutensa tällaisissa tilanteissa ja osaavat vaatia oikeuksiensa toteutumista.

You might be interested:  Turun alueen ajokorttilääkärit - Löydä luotettava lääkäri helposti

Suomessa sairauslomaan liittyvät palkka-asiat ovat tärkeitä sekä työntekijöille että työnantajille. On tärkeää, että työntekijät ovat tietoisia omista oikeuksistaan sairauslomalla ja että työnantajat noudattavat lakeja ja määräyksiä palkanmaksusta sairausloman aikana. Tietoisuus oikeuksista ja velvollisuuksista auttaa luomaan oikeudenmukaisempaa työympäristöä kaikille osapuolille.

Voiko esimiehellä olla oikeus saada tietää sairausloman peruste?

Sairauspoissaolojen ilmoittaminen ja seuranta työpaikalla

Sairauspoissaoloista on aina ilmoitettava esimiehelle, jotta työnantaja voi järjestää työtehtävät uudelleen ja varmistaa työn sujumisen. Ilmoittamisen yhteydessä on tarvittaessa toimitettava työnantajan pyytämä luotettava selvitys, jossa on myös poissaolon syy. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään tilannetta ja tarvittaessa tarjoamaan tukea sairauspoissaolon aikana.

Sairauspoissaolot on aina syytä kirjata henkilöstöhallinnon rekisteriin, jotta niitä voidaan työpaikalla seurata. Tämä auttaa työnantajaa hahmottamaan mahdolliset trendit sairauspoissaolojen suhteen ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin työympäristön parantamiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Työpaikalla on tärkeää luoda avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa työntekijät uskaltavat ilmoittaa sairauspoissaoloistaan ja keskustella avoimesti terveyteen liittyvistä asioista. Tämä edistää työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa vähentämään tarpeettomia poissaoloja.

Työnantajan on myös tarjottava työntekijöilleen mahdollisuuksia terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi työterveyshuolto voi tarjota terveystarkastuksia, rokotuksia ja terveysneuvontaa, jotka voivat auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja ylläpitämään työntekijöiden hyvinvointia.

Kaiken kaikkiaan sairauspoissaolojen ilmoittaminen ja seuranta työpaikalla ovat tärkeitä osia työyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Avoin kommunikaatio, tuki ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet voivat auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja luomaan terveemmän työympäristön kaikille työntekijöille.

Pitkäaikaisen sairasloman tarpeessa olevan potilaan tapauksessa lääkäri voi harkintansa mukaan kirjoittaa sairaslomaa pidemmäksi ajaksi.

Kuinka monta päivää saa olla poissa töistä sairauden takia?

1. A-todistuksella voi hakea sairauslomaa enintään 60 arkipäiväksi.
2. B-lausunnolla enintään 300 päiväksi.
3. B-lausunnon perusteella haetaan myös osa- ja kokotyökyvyttömyyseläkettä määräajaksi tai toistaiseksi sekä kuntoutusta.

A-todistuksella voi hakea sairauslomaa enintään 60 arkipäiväksi, kun taas B-lausunnolla sairauslomaa voi hakea enintään 300 päiväksi. B-lausunnon perusteella on mahdollista hakea myös osa- ja kokotyökyvyttömyyseläkettä määräajaksi tai toistaiseksi sekä kuntoutusta.

1. A-todistuksella sairausloma enintään 60 arkipäiväksi
2. B-lausunnolla sairausloma enintään 300 päiväksi
3. B-lausunnon perusteella osa- ja kokotyökyvyttömyyseläke sekä kuntoutus

Onko mahdollista, että työnantaja epäilee sairauslomaa?

Työnantajalla on mahdollisuus päättää sairausloman palkallisuudesta. Laki kuitenkin turvaa sairausajan palkan silloin, kun poissaolo on lääkärin mukaan välttämätön. Tämä tarkoittaa, että työnantaja voi itse valita, maksaaanko sairauslomasta palkkaa vai ei. Lain mukaan työnantajan on kuitenkin maksettava palkka silloin, kun lääkäri on todennut sairausloman välttämättömäksi.

Turhaan saikutukseen kannattaa asiantuntijoiden mukaan puuttua puhumalla. Työnantajan kannattaa keskustella työntekijän kanssa, jos sairauspoissaolot alkavat vaikuttaa työn sujumiseen. Tämä voi auttaa selvittämään mahdolliset ongelmat ja löytämään ratkaisuja, jotka voivat vähentää tarpeetonta poissaoloa.

1. Työnantajan päätös sairausloman palkallisuudesta
2. Lain turvaama palkka sairausajan välttämättömässä poissaolossa
3. Turhaan saikutukseen puuttuminen asiantuntijoiden suositusten mukaisesti
4. Työnantajan ja työntekijän välinen keskustelu sairauspoissaoloista

Työnantajalla on oikeus päättää sairausloman palkallisuudesta, mutta laki turvaa palkan silloin, kun poissaolo on lääkärin mukaan välttämätön. Asiantuntijoiden mukaan turhaan saikutukseen kannattaa puuttua puhumalla, ja työnantajan kannattaa keskustella työntekijän kanssa, jos sairauspoissaolot alkavat vaikuttaa työn sujumiseen.

Onko mahdollista saada sairauslomaa ahdistuksen vuoksi?

Keskimäärin ahdistuksen vuoksi määrätyt Kelan korvaamat sairauspoissaolot ovat noin 9 viikkoa, kun mielialahäiriöissä masennus mukaan lukien keskiarvo on noin 14 viikkoa. Kaikkien sairauspäivärahakausien keskiarvo on 9 viikkoa. Niin yksilön, yhteiskunnan kuin taloudenkin kannata kyse on suuresta asiasta.

1. Ahdistuksen vuoksi määrätyt sairauspoissaolot ovat keskimäärin 9 viikkoa.
2. Mielialahäiriöissä, mukaan lukien masennus, sairauspoissaolojen keskiarvo on noin 14 viikkoa.
3. Kaikkien sairauspäivärahakausien keskiarvo on 9 viikkoa.

Ahdistus ja mielialahäiriöt, erityisesti masennus, ovat merkittäviä tekijöitä sairauspoissaolojen taustalla. Näiden tilojen vaikutukset yksilön hyvinvointiin ja työkykyyn ovat mittavat. Lisäksi ne aiheuttavat huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle ja taloudelle. On tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja hoitomuotoihin, jotka voivat vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa yksilön elämänlaatua.

You might be interested:  Kuinka hoitaa silmien vetistystä - 10 tehokasta keinoa

1. Ahdistuksen vuoksi määrätyt sairauspoissaolot ovat keskimäärin 9 viikkoa.
2. Mielialahäiriöissä, mukaan lukien masennus, sairauspoissaolojen keskiarvo on noin 14 viikkoa.
3. Kaikkien sairauspäivärahakausien keskiarvo on 9 viikkoa.

Tärkeää ottaa huomioon! Lääkäri voi kirjoittaa sairaslomaa vain potilaan terveydentilan perusteella, eikä sairasloma ole tarkoitettu lomailuun tai vapaa-ajan viettoon.

Kuinka monta päivää sairaanhoitaja voi myöntää sairaslomaa?

Työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan rooli sairauslomien myöntämisessä

Työterveyshoitaja tai sairaanhoitaja voi kirjoittaa sairauslomaa enintään viisi peräkkäistä kalenteripäivää. Sairausloma on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työntekijä on sairauden vuoksi kykenemätön suorittamaan työtehtäviään. Sairauslomaa voi hakea esimerkiksi flunssan, vatsataudin tai muun äkillisen sairauden vuoksi.

On tärkeää huomioida, että sairauslomaa myöntäessään työterveyshoitaja tai sairaanhoitaja arvioi työntekijän terveydentilaa ja kykyä suoriutua työstään. He myös ohjaavat tarvittaessa työntekijää jatkohoitoon tai lääkärin vastaanotolle.

Työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan rooli työpaikan terveydenhuollossa on merkittävä, sillä he tukevat työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistävät työkykyä työpaikalla. He myös tekevät yhteistyötä työterveyslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa varmistaakseen työntekijöiden terveydenhuollon tarpeiden asianmukaisen hoidon.

Kuinka pitkään voi olla poissa töistä sairauden vuoksi ilman lääkärintodistusta?

Esihenkilö voi hyväksyä sairauspoissaoloa enintään seitsemän päivää ilman lääkärintodistusta, mikä antaa työntekijöille joustavuutta lyhyiden sairauspoissaolojen suhteen. Tämä sääntö voi helpottaa työntekijöiden tilannetta esimerkiksi lievien flunssaoireiden tai muun lyhytaikaisen sairauden yhteydessä. Lisäksi esihenkilö voi antaa luvan poissaoloon kahdeksi päiväksi kerrallaan, mikä mahdollistaa tarvittavan lepoajan saamisen ennen työhön palaamista. Tämä käytäntö voi auttaa työntekijöitä toipumaan riittävästi ennen työhön paluuta ja vähentää sairastumisriskiä työpaikalla.

On tärkeää, että työntekijät ovat tietoisia näistä säännöistä ja noudattavat niitä asianmukaisesti. Sairauspoissaolojen hyväksymisen rajoitukset voivat vaihdella eri organisaatioissa, joten työntekijöiden on tärkeää olla selvillä omasta työpaikkansa käytännöistä. Lisäksi työntekijöiden tulisi olla rehellisiä sairauspoissaolojen tarpeesta ja pyytää tarvittaessa lääkärintodistus pidemmän poissaolon ajaksi. Tämä auttaa varmistamaan, että sairauspoissaoloja käytetään asianmukaisesti ja oikeutetusti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sairauspoissaolojen hyväksymiskäytännöt voivat vaihdella organisaatioittain, mutta tietyt periaatteet, kuten lyhyiden poissaolojen salliminen ilman lääkärintodistusta ja poissaolon enimmäiskeston määrittäminen, voivat auttaa ylläpitämään tasapainoa työntekijöiden hyvinvoinnin ja työn tehokkuuden välillä.

Kuinka monta päivää voi olla sairauslomalla ilmoittamatta?

Sairastumisen varalle: Työkyvyttömyyden selvittäminen työpaikalla

Useimmilla työpaikoilla on selkeä ohjeistus sairastumisen varalle, ja työntekijöiden odotetaan noudattavan tiettyjä menettelytapoja työkyvyttömyyden selvittämiseksi. Työnantajan vaatiessa työntekijän on toimitettava lääkärintodistus työkyvyttömyydestään. Tämä on tärkeä käytäntö, joka varmistaa työntekijöiden rehellisyyden ja auttaa työnantajaa suunnittelemaan työvoimaresurssejaan tehokkaasti.

Työntekijän on tärkeää olla tietoinen siitä, että useimmissa tapauksissa hän voi olla enintään kolme peräkkäistä päivää pois omalla ilmoituksella eli ilman lääkärintodistusta. Tämä antaa työntekijälle tarvittavan jouston sairastumistilanteissa, samalla kun se varmistaa, että työkyvyttömyydestä annetaan asianmukainen dokumentaatio pidempien poissaolojen yhteydessä.

Työpaikoilla on usein myös muita käytäntöjä ja tukijärjestelmiä sairastumistilanteisiin liittyen, kuten mahdollisuus osa-aikaiseen työhön tai etätyöskentelyyn sairastumisen jälkeen. Tämä voi auttaa työntekijöitä palaamaan työhön mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti sairastumisen jälkeen, edistäen samalla työyhteisön hyvinvointia ja tuottavuutta.

Työkyvyttömyyden selvittäminen työpaikalla
Rehellisyys ja dokumentaation toimittaminen
Omalla ilmoituksella poissaolo
Tukijärjestelmät ja joustot sairastumistilanteissa

Pitäisikö työnantajalle ilmoittaa sairausloman syy?

Esimiehelle ei ole pakko kertoa sairauspoissaolon syytä, mutta sairausajan palkan maksu yleensä edellyttää sitä. Työnantaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa, mikäli lääkärintodistusta tai diagnoosia ei toimiteta.

Sairauspoissaolon syytä ei ole pakko kertoa esimiehelle, mutta sairausajan palkan maksu yleensä edellyttää sitä. Työnantaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa, mikäli lääkärintodistusta tai diagnoosia ei toimiteta.

1. Esimiehelle ei ole pakko kertoa sairauspoissaolon syytä, mutta sairausajan palkan maksu yleensä edellyttää sitä.
2. Työnantaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa, mikäli lääkärintodistusta tai diagnoosia ei toimiteta.

Sairauspoissaolon syytä ei ole pakko kertoa esimiehelle, mutta sairausajan palkan maksu yleensä edellyttää sitä. Työnantaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa, mikäli lääkärintodistusta tai diagnoosia ei toimiteta.